Navigointipolku

Miten EU voi parantaa juomaveden saatavuutta? - 25/06/2014

Nuori tyttö juo kirkasta vettä lasista © iStockphoto.com

EU kysyy kansalaisilta ja sidosryhmiltä, kuinka turvata puhtaan ja turvallisen juomaveden saanti kaikkialla Euroopassa.

Kuulemisessa kartoitetaan näkemyksiä esimerkiksi
  • juomaveden laadusta
  • juomaveden puhtauden vaarantavista tekijöistä
  • juomavettä koskevan tiedotuksen riittävyydestä.

Kuulemisen taustalla on eurooppalainen kansalaisaloite Right2Water ("Vesi on perusoikeus"). Tällaisten aloitteiden avulla kansalaiset voivat pyytää EU:ta säätämään lakeja yksittäisissä asioissa. EU:n on vastattava aloitteisiin ja ilmoitettava, minkälaisiin toimiin se aikoo ryhtyä.

Right2Water-aloite toimitettiin komissiolle joulukuussa 2013, ja sen allekirjoitti 1,6 miljoonaa kansalaista. Aloitteessa vaadittiin EU:ta

  • huolehtimaan siitä, että jokaisella Euroopassa asuvalla on oikeus veteen ja sanitaatioon
  • varmistamaan tehokkaammin, että puhdas ja turvallinen vesi on yleisesti kaikkien saatavilla
  • takaamaan, että vesihuoltopalvelut eivät ole markkinavoimien vaan paikallisten viranomaisten määräysvallassa.

Julkinen kuuleminen, johon voi osallistua English 15.9.2014 saakka, on osa EU:n vastausta tähän aloitteeseen. Kansalaisten mielipiteiden ohella siinä kerätään myös vesivarojen hallintaan osallistuvien sidosryhmien näkemyksiä parannusten tarpeesta.

EU on Right2Water-aloitteen johdosta myös sitoutunut

  • lisäämään vesihuoltopalvelujen tarjoajien toiminnan avoimuutta
  • valvomaan tehokkaammin vesi- ja sanitaatioalan EU-säädösten täytäntöönpanoa EU-maissa.

Vesi on ihmisoikeus

Oikeus turvalliseen juomaveteen on sekä YK:n että EU:n tunnustama ihmisoikeus. Tämä tarkoittaa, että veden on oltava edullista, kaikkien saatavissa ja hyvälaatuista.

EU on jo vahvistanut korkeatasoiset vedenlaatunormit, ja se on parantanut veden saatavuutta rahoittamalla infrastruktuurihankkeita eri EU-maissa.

Lisäksi se on vuodesta 2007 antanut 2,5 miljardia euroa vesi- ja sanitaatiohankkeisiin kehitysmaissa.

Right2Water-aloite – lisätietoa

Jaa näkemyksesi – osallistu kuulemiseen English 

EU:n juomavesidirektiivi English – kuvaus

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä