Navigatsioonitee

Kuidas saab EL parandada joogiveega varustatust? - 25/06/2014

Tüdruk joomas klaasist puhast vett © iStockphoto.com

EL soovib kuulda Teie seisukohti: kuidas saab joogiveega varustatust Euroopas parandada, et tagada kõigile puhta ja ohutu vee kättesaadavus taskukohase hinnaga?

Avalik konsultatsioon hõlmab mitmeid valdkondi, sealhulgas:  • vee kvaliteeti;
  • peamisi ohte puhtale veele;
  • tagasidet selle kohta, kas üldsus vajab paremat teavet seoses joogiveega.

Asjaomane konsultatsioon algatati vastusena Euroopa kodanikualgatusele „Right2Water”. Sellised algatused võimaldavad kodanikel kutsuda ELi üles esitama konkreetse teema kohta seadusandlikku ettepanekut. EL peab seejärel märkima, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta.

Algatus „Right2Water” esitati 2013. aasta detsembris 1,6 miljoni inimese allkirjaga. Selles kutsuti ELi üles võtma järgmisi meetmeid:

  • tagama kõigi Euroopa elanike õiguse veele ja kanalisatsioonile;
  • suurendama jõupingutusi puhta ja ohutu vee üldise kättesaadavuse saavutamiseks;
  • tagama, et veevarustuse ja -ressursside haldamise puhul ei kohaldataks nö siseturu eeskirju, st et kohalikele asutuste tagatakse võimalus valida, kuidas veega seotud teenuseid osutada.

Avalik konsultatsioon, millest saate osa võtta English kuni 15. septembrini 2014, on üks osa ELi vastusest asjaomasele algatusele. Selle raames koondatakse kodanike ja veevarustuse haldamisega seotud isikute arvamused, et hinnata, milliseid parandusi oleks vaja teha.

Muud kohustused, mida EL on võtnud algatusele „Right2Water” reageerides, on muu hulgas järgmised:

  • suurem läbipaistvus seoses veevarustusteenuste osutajatega;
  • suuremad jõupingutused selle tagamiseks, et liikmesriikide valitsused rakendaksid vett ja kanalisatsiooni käsitlevat ELi õigust nõuetekohaselt.

Vesi on inimõigus

Juurdepääs puhtale joogiveele on inimõigusena tunnustatud nii ÜRO kui ka ELi poolt. Selle kohustuse täitmiseks peab vesi olema taskukohase hinnaga, kõigile füüsiliselt kättesaadav ja kvaliteetne.

EL on juba Euroopas kehtestanud kõrged veekvaliteedi normid ning eraldanud rahalist abi veeinfrastruktuuri laiendamiseks Euroopa riikides, parandades seega sellele juurdepääsetavust.

Alates 2007. aastast on EL eraldanud kokku 2,5 miljardit eurot vee- ja kanalisatsiooniprojektidele arengumaades.

Right2Water – lisateave

Esitage oma seisukohad − osalege konsultatsioonis English 

ELi joogiveedirektiiv English − ülevaade

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad