Διαδρομή πλοήγησης

Πώς μπορεί η ΕΕ να βελτιώσει την παροχή πόσιμου νερού; - 25/06/2014

Κοπέλα πίνει ένα ποτήρι καθαρό νερό © iStockphoto.com

Η ΕΕ θέλει να μάθει την άποψή σας για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η παροχή πόσιμου νερού στην Ευρώπη, ώστε η πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό να είναι οικονομικά προσιτή σε όλους.

Η δημόσια διαβούλευση καλύπτει θέματα όπως:  • η ποιότητα του νερού
  • οι κυριότεροι παράγοντες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή καθαρού νερού
  • το αν οι πολίτες χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το πόσιμο νερό.

Η διαβούλευση διοργανώνεται σε συνέχεια της εκστρατείας Right2Water, μιας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Οι πρωτοβουλίες αυτού του είδους δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να ζητήσουν από την ΕΕ να προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για ένα συγκεκριμένο θέμα. Η ΕΕ πρέπει στη συνέχεια να αναφέρει τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.

Η πρωτοβουλία Right 2Water, η οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, αφού έλαβε την υποστήριξη 1,6 εκατομμυρίου πολιτών, καλεί την ΕΕ

  • να διασφαλίσει το δικαίωμα όλων των κατοίκων της Ευρώπης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής
  • να εντείνει τις προσπάθειές της για καθολική πρόσβαση σε καθαρό, ασφαλές νερό
  • να μεριμνήσει ώστε η παροχή και η διαχείριση υδάτινων πόρων να μην υπόκειται στους «κανόνες της εσωτερικής αγοράς», δηλαδή να εγγυηθεί ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης.

Η δημόσια διαβούλευση, στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε English μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014, αποτελεί μέρος της απάντησης της ΕΕ στην παραπάνω πρωτοβουλία. Σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών αλλά και όσων ασχολούνται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και να εκτιμήσει ποιες βελτιώσεις είναι απαραίτητες.

Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Right 2Water περιλαμβάνουν τα εξής:

  • μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης
  • εντονότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ύδρευση και τις εγκαταστάσεις υγιεινής.

Το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα

Η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από την ΕΕ. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, είναι απαραίτητο το νερό να είναι οικονομικά προσιτό, προσβάσιμο και καλής ποιότητας.

Η ΕΕ έχει ήδη ορίσει υψηλά πρότυπα για την ποιότητα των υδάτων στην Ευρώπη και έχει χρηματοδοτήσει την επέκταση των υποδομών ύδρευσης στις ευρωπαϊκές χώρες, βελτιώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο την πρόσβαση στο νερό.

Από το 2007 και μετά έχει επίσης διαθέσει 2,5 δισ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Right2Water: περισσότερες πληροφορίες

Πείτε την άποψη σας – Πάρτε μέρος στη διαβούλευση English 

Ευρωπαϊκή οδηγία για το πόσιμο νερό English - επισκόπηση

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι