Sökväg

Jämställdheten långsamt bättre - 14/04/2014

En kvinna leder ett styrelsemöte med manliga och kvinnliga kollegor

Män och kvinnor i EU blir allt mer jämställda, men utvecklingen går långsamt. Det visar en EU-rapport som publiceras i dag.

Rapporten visar på bestående löneskillnader mellan könen. Färre kvinnor än män jobbar och det finns färre kvinnor i beslutsfattande ställning. Kvinnovåldet är fortfarande ett stort problem.

  • Kvinnorna tjänar fortfarande i genomsnitt 16,4 procent mindre än männen.
  • Kvinnorna utgör endast 27 procent av parlamentsledamöterna i EU.
  • Var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld efter 15 års ålder.

Men EU:s jämställdhetsarbete har gett resultat:

  • Stora investeringar i barnomsorg har bidragit till att andelen arbetande kvinnor har ökat från 58 procent år 2002 till 63 procent i dag.
  • Sedan möjligheten till positiv särbehandling infördes 2010 har andelen kvinnor i bolagsstyrelserna stigit från 11 till 17,8 procent.
  • År 2013 infördes lagstiftning och konkreta åtgärder mot könsrelaterat våld med en kampanjbudget på 15,1 miljoner euro.

Men med nuvarande takt kommer det ändå att ta kvinnorna 70 år att få lika lön och 20 år att ta 40 procent av platserna i de nationella parlamenten.

Lika villkor

EU:s jämställdhetsinsatser fram till 2015 inriktas på samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika lön och stopp för könrelaterat våld.

I mars rekommenderade EU medlemsländerna att öka insynen i lönesättningen. Förslaget om positiv särbehandling för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelserna börjar också ge resultat.

Grundläggande rättigheter

En annan rapport från i dag visar att EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna Deutsch (de) English (en) français (fr) – som bland annat garanterar EU-medborgarna jämlikhet och icke-diskriminering – börjar få en allt viktigare roll i lagstiftningsarbete och politiska beslut. Domstolarna hänvisar allt oftare till stadgan och 2013 kom förslag på ytterligare lagstiftning för att skydda våra rättigheter.

Rapporten visar att EU-invånarna är mycket engagerade i de grundläggande rättigheterna. Nästan hälften av frågorna till EU:s informationscentrum förra året gällde fri rörlighet och bosättning och 5 procent handlade om regler mot diskriminering.

Pressmeddelande: Jämställdhet – kontinuerliga framsteg genom EU-åtgärder 

Pressmeddelande: Grundläggande rättigheter – EU-stadgans betydelse växer för medborgarna

Europadagen för lika lön – fler insatser behövs

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar