Navigacijska pot

Enakost med spoloma: počasen, a zanesljiv napredek - 14/04/2014

Predsednica ter moški in ženski člani uprave na seji

Danes objavljeno letno poročilo Evropske komisije kaže, da se neenakosti med moškimi in ženskami v Evropi sicer manjšajo, vendar počasi.

Poročilo opozarja na vztrajne razlike med spoloma pri zaposlovanju, plači in zastopanosti, tudi nasilje nad ženskami ostaja velik problem:

  • ženske v povprečju še vedno zaslužijo 16,4 % manj kot moški,
  • ženske zasedajo le 27 % poslanskih mest v EU,
  • vsaka tretja ženska v starosti nad 15 let je žrtev fizičnega ali spolnega nasilja.

Prizadevanja EU, da zmanjša razlike, so dala pomembne rezultate:

  • intenzivno vlaganje v gradnjo otroških vrtcev je pripomoglo k povečanju deleža zaposlenih žensk, s 58 % leta 2002 na današnjih 63 %,
  • odkar se je leta 2010 pojavil predlog za pozitivno diskriminacijo, se je delež žensk v upravah povzpel z 11 % na 17,8 %,
  • leta 2013 smo uvedli predpise in praktične ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami in za informativne kampanje namenili 15,1 milijona evrov.

Toda iz poročila je tudi razvidno, da bi ob enakem razvoju kot doslej potrebovali 70 let, da bi uresničili načelo enake plače za enako delo, in 20 let, da bi delež žensk v nacionalnih parlamentih dosegel 40 %.

Enakost med spoloma

Prizadevanja EU na področju enakosti med spoloma so v letih 2010–2015 usmerjena v zagotovitev ekonomske neodvisnosti žensk in enake plače ter preprečevanje nasilja nad ženskami.

Delo še ni končano: Evropska komisija je marca objavila priporočilo glede boljše preglednosti plač, ki naj bi pripomogla k odpravi razlik v plači med spoloma, obrestuje se tudi predlog za pozitivno diskriminacijo, s katero naj bi dosegli enako zastopanost po spolu v upravah.

Temeljnepravice

Drugo danes objavljeno poročilo se nanaša na Listino EU o temeljnih pravicah Deutsch (de) English (en) français (fr) (ta državljanom EU jamči njihove pravice, tudi enakost in nediskriminacijo) in kaže, da ima Listina v zakonodajnih aktih in politiki vse večjo vlogo. Sodišča se čedalje pogosteje sklicujejo nanjo, EU je leta 2013 v zvezi z varstvom pravic predlagala še dodatno zakonodajo.

Iz poročila je prav tako razvidno, da je vprašanje temeljnih pravic za državljane izjemno pomembno. Skoraj polovica vprašanj, ki so jih lani naslovili na informativne centre, se je nanašala na svobodo gibanja in prebivanja povsod v EU, 5 % pa na predpise, ki preprečujejo diskriminacijo.

Sporočilo za medije – Enakost med spoloma: ukrepanje EU prinaša stabilen napredek  

Sporočilo za medije – Temeljne pravice: pomen Listine EU narašča

Dan enakega plačila: še vedno razlike med spoloma

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave