Ścieżka nawigacji

Równość płci – sytuacja zmienia się powoli, ale widać już postępy - 14/04/2014

Bizneswoman przewodniczy zebraniu zarządu, w którym uczestniczą mężczyźni i kobiety

Z opublikowanego dzisiaj unijnego sprawozdania wynika, że różnice pod względem traktowania kobiet i mężczyzn w Europie powoli się zmniejszają.

Ze sprawozdania wynika, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia, płac i reprezentacji nadal istnieją, a przemoc wobec kobiet jest wciąż poważnym problemem.

  • Kobiety nadal zarabiają przeciętnie o 16,4 proc. mniej niż mężczyźni.
  • W całej Europie zaledwie 27 proc. posłów do parlamentów to kobiety.
  • Co trzecia kobieta w Europie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od czasu ukończenia 15. roku życia.

Starania UE na rzecz poprawy sytuacji kobiet dały pozytywne efekty:

  • Zwiększone nakłady na placówki opieki nad dziećmi spowodowały, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł z 58 proc. w 2002 r. do 63 proc. obecnie.
  • Od kiedy w 2010 r. zapowiedziano możliwość zastosowania metod „pozytywnej dyskryminacji”, udział kobiet w zarządach firm wzrósł z 11 do 17,8 proc.
  • W 2013 r. wprowadzono w życie przepisy dotyczące przemocy uwarunkowanej płcią i praktyczne metody jej zwalczania. Na związane z tym kampanie przeznaczono 15,1 mln euro.

W raporcie stwierdzono jednak, że przy obecnym tempie zmian na równe płace będziemy musieli zaczekać 70 lat, a na osiągnięcie przez kobiety 40-procentowego udziału w parlamentach krajowych – 20 lat.

Działania na rzecz równości

Działania UE w okresie 2010–2015 koncentrują się na takiej samej niezależności ekonomicznej, równych płacach i zwalczaniu przemocy uwarunkowanej płcią.

Trwają prace w tym kierunku. W marcu UE wydała zalecenie dotyczące zwiększenia przejrzystości płac, które ma na celu zmniejszenie różnicy wynagrodzeń. Trwają też prace nad wnioskiem dotyczącym parytetów w zarządach spółek.

Prawa podstawowe

Z drugiego opublikowanego dzisiaj sprawozdania wynika, że Karta praw podstawowych UE Deutsch (de) English (en) français (fr) – gwarantująca wszystkim obywatelom UE określone prawa, w tym równość i ochronę przed dyskryminacją – zaczyna odgrywać coraz większą rolę w prawie i polityce. Sądy coraz częściej powołują się na tę kartę, a w 2013 r. zaproponowano kolejne akty prawne, które miałyby jeszcze skuteczniej chronić prawa obywateli.

Sprawozdanie dowodzi, że prawa podstawowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Europejczyków. Prawie połowa zapytań, jakie w zeszłym roku trafiły do ośrodków informacyjnych UE, dotyczyła swobodnego przemieszczania się w obrębie Europy i pobytu w innych krajach, a 5 proc. dotyczyło zakazu dyskryminacji.

Komunikat prasowy: Działania UE przynoszą efekty w dziedzinie równości płci 

Komunikat prasowy: Wzrasta znaczenie karty praw podstawowych UE

Dzień Równości Wynagrodzeń – kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki