Navigācijas ceļš

Dzimumu līdztiesība lēni uzlabojas - 14/04/2014

Uzņēmēja vada padomes sanāksmi, kurā piedalās gan vīrieši, gan sievietes.

Eiropā pieaug sieviešu un vīriešu līdztiesība, bet progress ir lēns, kā liecina šodien publicētais gadskārtējais ES ziņojums.

Ziņojumā ir secināts, ka starp dzimumiem pastāv nevienlīdzība attiecībā uz nodarbinātību, darba samaksu un pārstāvību uzņēmumu vadībā un ka vardarbība pret sievietēm joprojām ir liela problēma.

  • Sievietes vēl aizvien pelna vidēji par 16,4 % mazāk nekā vīrieši.
  • Sieviešu ir tikai 27 % no parlamentu deputātiem visā Eiropā.
  • Katra trešā Eiropas sieviete pēc 15 gadu vecuma ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības.

Tomēr ES nevienlīdzības samazināšanas darbs ir devis vērā ņemamus rezultātus:

  • apjomīgi ieguldījumi bērnu aprūpē ir palīdzējuši palielināt sieviešu nodarbinātību līdz 63 %, salīdzinot ar 58 % 2002. gadā.
  • Kopš 2010. gadā tika ieviesti konstruktīvi pasākumi, sieviešu īpatsvars uzņēmumu padomēs ir kāpis no 11 % līdz 17,8 %.
  • 2013. gadā ieviesa tiesību aktus un konkrētus pasākumus pret vardarbību dzimuma dēļ, atvēlot 15,1 miljonu eiro budžetu kampaņām.

Tomēr ziņojumā ir novērtēts, ka ar pašreizējo tempu tik un tā paies 70 gadi, iekams abiem dzimumiem būs vienāds atalgojums, un būs vajadzīgi 20 gadi, līdz valstu parlamentos būs 40% sieviešu.

Vienādas tiesības

No 2010. līdz 2015. gadam ES līdztiesības jomā centīsies panākt, lai vīriešiem un sievietēm būtu vienādas iespējas kļūt ekonomiski neatkarīgiem, lai samaksa būtu vienāda neatkarīgi no dzimuma un lai pienāktu gals vardarbībai pret sievietēm.

Darbs šajā virzienā turpinās. Martā ES ieteica parūpēties par atalgojuma pārredzamību. Parādās arī pirmie rezultāti pozitīvajai rīcībai panākt paritāti uzņēmumu padomēs.

Pamattiesības

Šodien ir publicēts vēl viens ziņojums, kurā secināts, ka ES Pamattiesību hartai Deutsch (de) English (en) français (fr) (kas ES pilsoņiem garantē tādas tiesības kā līdztiesību un nediskriminēšanu) pieaug nozīme likumdošanā un politikas veidošanā. Tiesas arvien biežāk atsaucas uz šo hartu, un 2013. gadā tika ierosināti arī citi tiesību akti šo tiesību aizstāvēšanai.

Ziņojums liecina, ka Eiropas pilsoņiem ir liela interese par pamattiesību jautājumiem. Gandrīz puse jautājumu, ko pērn saņēma ES informācijas centri, bija saistīti ar brīvu pārvietošanos un dzīvošanu citā dalībvalstī, bet 5 % bija par diskriminācijas novēršanas noteikumiem.

Paziņojums presei “Dzimumu līdztiesība: ar ES iniciatīvām panākts vienmērīgs progress” 

Paziņojums presei ”Pamattiesības – ES hartas nozīmīgums pieaug, sniedzot labumu pilsoņiem”

Vienlīdzīgas darba samaksas diena signalizē, ka jānovērš dzimumu nevienlīdzība

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites