Naršymo kelias

Lyčių lygybė: lėta, bet užtikrinta pažanga - 14/04/2014

Moteris veda valdybos posėdį, kuriame dalyvauja abiejų lyčių kolegos

Kaip nurodoma šiandien paskelbtoje metinėje ES ataskaitoje, lyčių padėties skirtumai Europoje mažėja, bet pažanga daroma lėtai.

Ataskaitoje skelbiama, kad vis dar egzistuoja lyčių nelygybė užimtumo, darbo užmokesčio ir atstovavimo srityse, o smurtas prieš moteris išlieka didelė problema:

  • moterys vis dar uždirba vidutiniškai 16,4 % mažiau nei vyrai;
  • Europos šalių parlamentuose moterys sudaro tik 27 % visų narių;
  • trečdalis Europos moterų nuo 15 metų amžiaus yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą.

Dėl ES pastangų mažinti nelygybę padaryta svarbi pažanga:

  • didelės investicijos į vaikų priežiūros įstaigas padėjo padidinti moterų užimtumą iki 63 % (palyginti 58 % 2002 m.);
  • 2010 m. buvo paskelbta apie pozityvių veiksmų pradžią ir nuo to laiko moterų dalis įmonių valdybose padidėjo nuo 11 % iki 17,8 %;
  • 2013 m. priimti teisės aktai ir imtasi praktinių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias smurtui dėl lyties. Kampanijoms skirta 15,1 mln. eurų.

Vis dėl to ataskaitoje teigiama, kad esant dabartiniam pažangos tempui prireiks 70 metų, kad būtų užtikrintas vienodas darbo užmokestis, ir 20 metų, kad moterų dalis šalių parlamentuose pasiektų 40 %.

Lyčių lygybės siekimas

Siekdama užtikrinti lyčių lygybę ES 2010–2015 metais daugiausia dėmesio skiria vienodam ekonominiam savarankiškumui, vienodam darbo užmokesčiui ir smurto dėl lyties išgyvendinimui.

Darbas šia kryptimi tęsiamas. Kovo mėn. ES rekomendavo didinti darbo užmokesčio skaidrumą, kad būtų lengviau naikinti jo skirtumus, ir pateikė pasiūlymą imtis pozityvių veiksmų, kad būtų sparčiau artėjama prie tikslo užtikrinti lyčių lygybę įmonių valdybose.

Pagrindinės teisės

Iš antrosios ataskaitos, kuri taip pat paskelbta šiandien, matyti, kad ES Pagrindinių teisių chartijai Deutsch (de) English (en) français (fr) , kuria garantuojamos ES piliečių teisės, tarp jų ir teisė į lyčių lygybę ir nediskriminavimą, teisėje ir politikoje tenka vis svarbesnis vaidmuo. Teismai ja remiasi vis dažniau, o 2013 m. pasiūlyta daugiau teisės aktų, skirtų ginti teises.

Iš ataskaitos matyti, kad Europos piliečiai labai domisi pagrindinių teisių klausimais. Beveik pusė praėjusiais metais ES informacijos centrų surengtų apklausų buvo susijusios su laisvu judėjimu ir gyvenimu valstybių narių teritorijoje, o 5 % – su taisyklėmis prieš diskriminavimą.

Pranešimas spaudai. Lyčių lygybė. ES veiksmai skatina nuolatinę pažangą  

Pranešimas spaudai. ES pagrindinių teisių chartijos svarba didėja

Vienodo darbo užmokesčio dieną atkreipiamas dėmesys į lyčių nelygybę

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos