Navigacijski put

Ravnopravnost spolova; spor, ali zajamčen napredak - 14/04/2014

Poduzetnica predsjeda sastankom uprave na kojem su prisutni drugi kolege i kolegice.

Prema danas objavljenom godišnjem izvješću EU-a, u Europi se razlike u ravnopravnosti spolova smanjuju, no napredak se sporo ostvaruje.

U izvješću se utvrđuje stalna neravnopravnost između spolova u pogledu zapošljavanja, plaće i zastupanja, a nasilje nad ženama i dalje je veliki problem:

  • žene u prosjeku i dalje zarađuju 16,4 % manje od muškaraca
  • žene predstavljaju samo 27 % zastupnika u parlamentima diljem Europe
  • 1 od 3 Europljanke bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja nakon 15. godine života.

Nastojanjima EU-a da se neravnopravnost smanji postignuta su velika poboljšanja:

  • velikim ulaganjima u ustanove za skrb o djeci povećala se stopa zaposlenosti žena s 58 % u 2002. na 63 %
  • otkad je najavljena mogućnost pozitivne diskriminacije u 2010. udio žena u odborima skočio je s 11 % na 17,8 %
  • zakoni i praktične mjere za suzbijanje rodno motiviranog nasilja uvedeni su 2013., a za financiranje kampanja na raspolaganju je bilo 15,1 milijuna EUR

Međutim, u izvješću se procijenjuje da će, s obzirom na trenutačnu brzinu promjena, biti potrebno 70 godina za ostvarivanje jednakosti plaća te da će trebati 20 godina da u nacionalnim parlamentima 40 % zastupnika budu žene.

Ostvarivanje ravnopravnosti

Nastojanja EU-a da unaprijedi ravnopravnost spolova u razdoblju od 2010. do 2015. usredotočena su na jednaku ekonomsku neovisnost, jednake plaće i rješavanje problema rodno motiviranog nasilja.

Nastavlja se rad na ostvarivanju tih ciljeva. U ožujku je EU preporučio povećanje transparentnosti u pogledu plaća radi smanjenja razlika u plaćama, a napredak se ostvaruje s obzirom na prijedlog o pozitivnoj diskriminaciji kako bi se postigla jednakost u području uprave.

Temeljna prava

Još jedno danas objavljeno izvješće upućuje na to da Povelja EU-a o temeljnim pravima Deutsch (de) English (en) français (fr) , kojom se jamče prava građana EU-a, među kojima su i ravnopravnost i nediskriminacija, počinje imati sve važniju ulogu u pravu u i donošenju politika. Sudovi sve češće upućuju na nju, a 2013. predloženo je još zakonodavnih akata kako bi se prava poštovala.

U izvješću se iznosi da se europski građani u velikoj mjeri zanimaju za pitanja temeljnih prava. Gotovo 50 % upita na koje su prošle godine odgovarali informacijski centri EU-a bili su povezani sa slobodnim kretanjem i boravkom, dok se 5 % upita odnosilo na pravila za zabranu diskriminacije.

Priopćenje za tisak: Jednakost spolova – stalan napredak kao rezultat mjera EU-a 

Priopćenje za tisak: Temeljna prava – povelja EU-a sve je važnija

Europskim danom jednakih plaća naglašava se potreba za rješavanjem problema neravnopravnosti spolova

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice