Cosán nascleanúna

Comhionannas idir na hinscní: dul chun cinn mall ach cinnte - 14/04/2014

Bean gnó ag reáchtáil cruinniú boird le comhghleacaithe mná agus fir

De réir tuarascála bliantúla ón AE a eisíodh inniu, tá na bearnaí idir na hinscní ag laghdú, ach ar ráta mall.

Tá fianaise sa tuarascáil sin go bhfuil míchothrómaíochtaí ann i gcónaí idir na hinscní i réimsí na fostaíochta, an phá agus na hionadaíochta, agus gur fadhb mhór fós é foréigean ar na mná:

  • Ar an meán, tuilleann mná 16.4 % níos lú ná mar a thuilleann fir.
  • Níl ag na mná ach 27 % de na suíocháin pharlaiminte ar fud na hEorpa.
  • Bhain foréigean fisiceach nó gnéasach do bhean as gach triúr thar aois 15.

Tá mórfheabhsuithe tagtha ar na míchothromaíochtaí sin de bharr iarrachtaí an AE:

  • Tá infheistíocht mhór déanta i saoráidí cúraim leanaí agus tá baint aige sin leis an bhfás atá tagtha ar ráta fostaíochta na mban ó 58 % in 2002 go dtí 63 % anois.
  • Ó tugadh rogha an idirdhealaithe dhearfaigh isteach in 2010, tá céatadán na mban atá ina mball de bhoird méadaithe ó 11 % go 17.8 %.
  • Tugadh isteach dlíthe agus bearta praiticiúla chun dul i ngleic le foréigean inscne in 2013, agus cuireadh €15.1 milliún de mhaoiniú ar fáil d'fheachtais ina leith.

Mar sin féin, tá sé ráite sa tuarascáil, bunaithe ar ráta reatha na n-athruithe, go dtógfaidh sé 70 bliain sula mbeidh pá cothrom ann i bhfírinne, agus 20 bliain sula mbeidh cion 40 % den ionadaíocht ag mná sna parlaimintí náisiúnta.

Comhionannas a bhaint amach

Tá iarrachtaí an AE ar chomhionannas inscne a fheabhsú idir 2010 agus 2015 dírithe ar neamhspleáchas eacnamaíoch cothrom aguspá cothrom a bhaint amach agus ar dheireadh a chur le foréigean inscne.

Táthar ag obair ar an sprioc seo fós. I mí an Mhárta, mhol an AE trédhearcacht i gcúrsaí pá a fheabhsú, le gur fearr is féidir dul i ngleic leis an mbearna pá, agus tá ag éirí go maith leis an moladh eile a rinne sé maidir le hidirdhealú dearfach a úsáid chun cothromaíocht a bhaint amach i seomraí boird.

Ceartabunúsacha

Foilsíodh tuarascáil eile inniu chomh maith, agus léirítear inti go bhfuil ról níos mó á imirt ag an gCairt um Chearta Bunúsacha an AE Deutsch (de) English (en) français (fr) - a ráthaíonn cearta shaoránaigh an AE, cothromaíocht agus neamh-idirdhealú ina measc - i ndéanamh dlíthe agus beartas anois. Tá na cúirteanna ag déanamh tagartha di níos minice, agus beartaíodh tuilleadh reachtaíochta chun cearta a chosaint in 2013.

Léirítear sa tuarascáil go bhfuil suim mhór ag saoránaigh na hEorpa i gceisteanna bunúsacha a bhaineann le cearta. Ar na ceisteanna a tháinig chuig lárionaid faisnéise an AE anuraidh, bhain beagnach a leath le saorghluaiseacht agus cúrsaí cónaithe, i gcomparáid le 5 % a bhain le rialacha in aghaidh idirdhealú.

Preaseisiúint: comhionannas inscne – dul chun cinn á dhéanamh de bharr bheart an AE 

Preaseisiúint: cearta bunúsacha – tábhacht Chairt an AE ag dul i méid

Ar an Lá um Pá Comhionann cuirtear béim ar fhadhb na héagothroime inscne

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links