Navigointipolku

Tasa-arvo paranee tasaiseen tahtiin - 14/04/2014

Naisjohtaja johtaa yrityksen hallintoelimen kokousta

EU:n vuotuisen tasa-arvoraportin mukaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo on parantunut, mutta edistyminen on edelleen verkkaista.

Tasa-arvoraportin mukaan naisten ja miesten välillä on edelleen palkkaukseen, työllisyysasteeseen ja hallintoelimissä toimimiseen liittyviä eroja. Samoin naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma. Raportissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Sukupuolten palkkaero on EU:ssa juuttunut 16,4 prosenttiin.
  • EU-maiden parlamentinjäsenistä vain 27 prosenttia on naisia.
  • Joka kolmas yli 15-vuotias nainen on joutunut fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

EU:n toimet sukupuoleen liittyvien erojen kaventamiseksi ovat tuoneet merkittäviä parannuksia:

  • Investoinnit lastenhoitopalveluihin ovat auttaneet nostamaan naisten työllisyysasteen 63 prosenttiin, kun se vuonna 2002 oli 58 prosenttia.
  • Naisten osuus suurimpien yritysten hallituspaikoista on kasvanut 17,8 prosenttiin (aiemmin 11 prosenttia). Osuus on kasvanut sen jälkeen, kun komissio vuonna 2010 teki ehdotuksen naisten määrän lisäämisestä yhtiöiden hallintoelimissä.
  • EU antoi vuonna lainsäädäntöä ja toteutti käytännön toimia, joilla naisia ja tyttöjä suojellaan väkivallalta. Kansallisia kampanjoita on rahoitettu yhteensä 15,1 miljoonalla eurolla.

Raportissa kuitenkin arvioidaan, että nykyisellä vauhdilla miesten ja naisten samapalkkaisuuden saavuttamiseen menisi 70 vuotta ja tasa-arvoisen parlamenttiedustuksen (vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia) aikaansaamiseen 20 vuotta.

Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen

EU:n tasa-arvostrategian tavoitteena vuosina 2010–2015 on tasavertainen taloudellinen riippumattomuus, sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen.

Tasa-arvostrategian toteuttamista jatketaan. Maaliskuussa 2014 EU kehotti jäsenmaita parantamaan palkkauksen läpinäkyvyyttä ja ja kaventamaan siten palkkaeroa. Samoin ehdotus naisten määrän lisäämisestä yhtiöiden hallintoelimissä on edennyt.

Perusoikeudet

Toinen tänään julkaistu raportti osoittaa, että EU:n perusoikeuskirjalla Deutsch (de) English (en) français (fr) , joka takaa EU-kansalaisille mm. tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevat oikeudet, on yhä tärkeämpi asema EU-maiden lainsäädännössä ja poliittisessa päätöksenteossa. Tuomioistuinten päätöksissä viitataan yhä useammin perusoikeuskirjaan. Vuonna 2013 tehtiin myös uusia säädösehdotuksia kansalaisten oikeuksien edistämiseksi.

Raportin mukaan eurooppalaiset ovat erittäin kiinnostuneita perusoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Lähes puolet EU:n tiedotuspisteiden saamista tiedusteluista koski viime vuonna oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti EU:ssa. Noin 5 prosenttia kyselyistä liittyi EU:n syrjinnän vastaisiin sääntöihin.

Lehdistötiedote: Tasa-arvo paranee tasaiseen tahtiin 

Lehdistötiedote: EU:n perusoikeuskirja yhä keskeisemmässä asemassa

Sukupuolten palkkaerot ovat edelleen suuret

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä