Διαδρομή πλοήγησης

Ισότητα των φύλων: αργή αλλά σταθερή πρόοδος - 14/04/2014

Μια επιχειρηματίας προεδρεύει σε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες

Τα κενά στην ισότητα των φύλων στην Ευρώπη μειώνονται, αλλά ο ρυθμός προόδου είναι αργός. Αυτό δείχνει ετήσια έκθεση της ΕΕ, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι συνεχίζεται η διακριτική μεταχείριση των φύλων ως προς την απασχόληση, τις αμοιβές και την εκπροσώπηση, ενώ η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα:

  • Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν 16,4 % λιγότερα από ό,τι οι άνδρες.
  • Οι γυναίκες απαρτίζουν μόλις το 27 % των κοινοβουλίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • 1 στις 3 γυναίκες στην Ευρώπη έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία μετά την ηλικία των 15 ετών.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για μείωση των ανισοτήτων επέφεραν σημαντικές βελτιώσεις:

  • Μεγάλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας συνέβαλαν στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 63 %, από 58 % που ήταν το 2002.
  • Αφότου ανακοινώθηκε η επιλογή της «θετικής δράσης» το 2010, το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια αυξήθηκε από 11 % σε 17,8 %.
  • Το 2013 θεσπίστηκαν νόμοι και δράσεις για την αντιμετώπιση της σεξιστικής βίας, και διατέθηκαν 15,1 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των σχετικών εκστρατειών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στην έκθεση, αν συνεχιστεί ο τρέχων ρυθμός αλλαγών, θα χρειαστούν 70 χρόνια για να υλοποιηθεί ο στόχος των ίσων αμοιβών, και 20 χρόνια για να καταφέρουν οι γυναίκες να εκπροσωπούνται σε ποσοστό 40% στα εθνικά κοινοβούλια.

Επίτευξη της ισότητας

Οι προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της ισότητας των φύλων το διάστημα 2010 - 2015 εστιάζουν στην οικονομική ανεξαρτησία επί ίσοις όροις, τις ίσες αμοιβές και την εξάλειψη της σεξιστικής βίας.

Οι εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζονται. Τον Μάρτιο η ΕΕ συνέστησε τη μισθολογική διαφάνεια ως μέσο αντιμετώπισης του μισθολογικού χάσματος, ενώ η πρότασή της για θετική δράση με στόχο την ίση εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια σημειώνει πρόοδο.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Από μια δεύτερη έκθεση, που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, συνάγεται ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr) , ο οποίος εγγυάται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, όπως την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση, αρχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση νομοθεσίας και πολιτικής. Τα δικαστήρια παραπέμπουν όλο και συχνότερα σε αυτόν, ενώ το 2013 προτάθηκε νέα νομοθεσία για την προάσπιση των δικαιωμάτων.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν έντονο ενδιαφέρον για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σχεδόν τα μισά από τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν πέρσι στα κέντρα πληροφόρησης της ΕΕ αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία και τη διαμονή, ενώ το 5 % των ερωτημάτων αυτών τους κανόνες για την απαγόρευση των διακρίσεων.

Δελτίο Τύπου: Ισότητα των φύλων — Η δράση της ΕΕ προωθεί τη σταθερή πρόοδο 

Δελτίο Τύπου: Θεμελιώδη δικαιώματα — Η σημασία του Χάρτη της ΕΕ αυξάνεται

Η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας των φύλων

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι