Cesta

Rovnost žen a mužů: pomalý ale jistý pokrok - 14/04/2014

Žena vede zasedání správní rady společnosti

Podle dnes zveřejněné výroční zprávy EU se rozdíly v rovnosti žen a mužů v Evropě snižují, ale pokrok je stále pomalý.

Zpráva odhalila přetrvávající nerovnosti mezi ženami a muži v zaměstnanosti, odměňovaní a zastoupení žen v rozhodovacích funkcích. Velkým problémem i nadále zůstává násilí proti ženám:

  • Ženy stále vydělávají v průměru o 16,4 % méně než muži.
  • V parlamentech členských států EU působí pouze 27 % poslankyň.
  • Každá třetí evropská žena byla po dosažení věku 15 let vystavena fyzickému nebo sexuálnímu násilí.

Díky úsilí EU snížit uvedené nerovnosti bylo dosaženo těchto výsledků:

  • Značné investice do zařízení péče o děti pomohly zvýšit míru zaměstnanosti žen oproti roku 2002 z 58 % na současných 63 %.
  • Od zahájení pozitivní diskriminace v roce 2010 se podíl žen v řídících a dozorčích orgánech zvýšil z 11 % na 17,8 %.
  • V roce 2013 byly zahájeny právní a praktické kroky v boji proti genderově motivovanému násilí. Na příslušné kampaně bylo vyčleněno celkem 15,1 milionu eur.

Zpráva však odhaduje, že bude-li se i nadále postupovat dosavadním tempem, bude trvat 70 letech než ženy dosáhnou stejných příjmů jako muži a 20 let než jejich zastoupení ve vnitrostátních parlamentech dosáhne podílu 40 %.

Dosažení rovnosti

Úsilí EU k posílení rovnosti žen a mužů mezi lety 2010 a 2015 se zaměřuje na stejnou ekonomickou nezávislost, rovné odměňování a na ukončení genderově motivovaného násilí.

Práce v tomto směru nadále pokračuje. Například v březnu tohoto roku EU navrhla zvýšit transparentnost v odměňování s cílem řešit rozdíly v platech mužů a žen. Pokroku také dosáhl návrh týkající se pozitivní diskriminace k dosažení vyváženého zastoupení ve vedoucích funkcích.

Základní práva

Dnes byla zveřejněna i druhá zpráva, která ukazuje, že Listina základních práv EU Deutsch (de) English (en) français (fr) , jež zaručuje práva evropských občanů (včetně rovnosti a nediskriminace), začíná hrát významnější úlohu při tvorbě politik a právních předpisů. Soudy na ni stále častěji odkazují a v roce 2013 byly navrženy další předpisy týkající se dodržování práv.

Zpráva dále ukazuje, že evropští občané mají o otázky základních práv velký zájem. Téměř polovina dotazů, kterými se informační střediska EU v loňském roce zabývala, se týkala volného pohybu a pobytu v jiné zemi, zatímco 5 % se týkalo protidiskriminačních opatření.

Tisková zpráva: Rovnost žen a mužů – opatření EU vedou k trvalému pokroku 

Tisková zpráva: Základní práva – význam Listiny základních práv EU roste

Den rovného odměňování upozorňuje na přetrvávající rozdíly v platech žen a mužů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy