Sökväg

Insatser för romer börjar ge resultat - 04/04/2014

Romska aktivister © EU

Tre års arbete för att ge romerna bättre levnadsvillkor börjar ge resultat, men mycket mer måste göras. Det visar en EU-rapport som släpps idag.

Sedan EU:s ledare 2011 lovade att hjälpa romerna har fler romska barn gått ut skolan, man har startat program för att hjälpa romerna att få jobb och börjat utjämna samhällsklyftorna.

Sociala orättvisor

Romer har betydligt sämre förutsättningar än övriga befolkningen. Färre går ut grundskolan, de är oftare arbetslösa och de har ungefär 10 år kortare livslängd än andra i EU.

EU-ländernas integrationsprojekt har inriktats på fyra områden: utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder.

Dagens rapport visar på flera förbättringar:

  • Andelen romska barn i Finland som går i förskolan har ökat från 2 procent till 60 procent.
  • På Irland finns särskilda lärare som följer med resandefamiljer.
  • En lokal arbetsgrupp i Tyskland försöker få folk att acceptera romer som grannar.
  • Slovakien har infört tillfällig positiv särbehandling för att komma till rätta med diskrimineringen.

Det finns dock fortfarande flera hinder:

  • Arbetslösheten bland romerna är fortfarande hög. 
  • Tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård är ett problem i vissa länder.
  • Diskrimineringen fortsätter.

Toppmöte om romer

I dag samlas också politiker och intresseorganisationer från hela Europa för det tredje toppmötet om romer i Bryssel. De ska diskutera vilka framsteg som gjorts, vilka projekt som har fungerat bäst och vad man mer behöver göra.

EU-ländernas årliga rapporter bidrar till att samordna och utvärdera insatserna. Mer pengar ska också anslås. 

20 procent av Europeiska socialfonden – som ska hjälpa människor att få jobb – ska gå till projekt för social inkludering, jämfört med 15 procent i dag.

Stor folkgrupp

Det finns mellan 10 och 12 miljoner romer i Europa. De utgör en stor och växande andel av barnen i skolåldern och den framtida arbetskraften. 

Att hjälpa dem med utbildning och jobb är en förutsättning för att de ska kunna delta i ekonomin och samhället på lika villkor.

Pressmeddelande – Integrationen av romer: EU-ramen börjar ge resultat

Pressmeddelande – EU-toppmöte om romernas situation

EU-toppmötet om romer – program English (en)

Pressmeddelande – EU:s första rättsliga instrument för integrering av romer

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar