Navigacijska pot

Poročilo EU kaže napredek pri vključevanju Romov - 04/04/2014

Romski aktivisti © EU

Iz poročila EU je razvidno, da so triletna prizadevanja za izboljšanje življenjskih razmer Romov v Evropi obrodila prve sadove, vendar pa je treba storiti še več.

Evropski voditelji so se leta 2011 zavezali, da bodo z ukrepi izboljšali življenjske razmere Romov, in to jim je deloma tudi uspelo: večji delež romskih otrok ostaja v šolah, s posebnimi programi se Romom pomaga do zaposlitve, opazen je napredek pri premoščanju razlik med romskimi in drugimi skupnostmi.

Neenakosti ostajajo

V primerjavi z drugimi evropskimi prebivalci se Romi spopadajo s precej večjo družbeno neenakostjo. Manj jih dokonča osnovno šolo, stopnja brezposelnosti med Romi je višja, pričakovana življenjska doba je približno 10 let krajša od evropskega povprečja.

Projekti vključevanja Romov v državah EU se od leta 2011 osredotočajo na štiri področja: izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo in stanovanjsko vprašanje.

Danes objavljeno poročilo izpostavlja napredek v nekaterih državah:

  • delež romskih otrok v predšolski vzgoji se je na Finskem povečal z 2 % na 60 %,
  • na Irskem so uvedli „potujoče učitelje“, ki spremljajo potujoče skupine,
  • v Nemčiji si posebna delovna skupina prizadeva, da bi lokalne skupnosti sprejele Rome za sosede,
  • Slovaška je uvedla začasne ukrepe pozitivne diskriminacije.

Vendar se Romi še naprej srečujejo s številnimi ovirami:

  • omejen napredek pri dvigu stopnje zaposlenosti Romov v Evropi, 
  • v nekateri državah Romi še vedno nimajo dostopa do osnovnega zdravstvenega varstva,
  • diskriminacija se nadaljuje.

Evropski vrh o Romih

Poročilo je bilo objavljeno ob 3. evropskem vrhu o Romih v Bruslju, na katerem so se zbrali evropski politiki in vodje interesnih skupin. Razpravljali so o dosedanjih dosežkih, najbolj učinkovitih projektih in načrtih za prihodnost.

Države EU so pripravile letne načrte, na podlagi katerih so uskladili in ocenili ukrepe, povečali so tudi obseg razpoložljivih sredstev. 

Odslej bo za projekte družbenega vključevanja namenjenih kar 20 %, namesto dosedanjih 15 % sredstev Evropskega socialnega sklada, ki državam EU pomaga zagotoviti pravičnejše možnosti zaposlovanja za vse.

Romi v Evropi

V EU živi približno 10 do 12 milijonov Romov. V številnih državah predstavljajo znaten in čedalje večji delež šoloobvezne populacije in bodoče delovne sile. 

Zato jih je pomembno podpreti v procesu izobraževanja in pri vstopu na trg dela, če hočemo, da bi se enakopravno vključili v gospodarsko in družbeno življenje.

Sporočilo za medije – Vključevanje Romov: okvir EU prinaša prve rezultate

Sporočilo za medije – Evropski vrh o Romih

Program evropskega vrha o Romih English (en)

Sporočilo za medije – Sprejetje prvega pravnega instrumenta EU za vključevanje Romov

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave