Navigačný riadok

Úsilie o integráciu Rómov začína podľa EÚ prinášať plody - 04/04/2014

Rómski aktivisti © EÚ

V dnes uverejnenej správe EÚ sa uvádza, že tri roky úsilia zameraného na zlepšenie životných podmienok Rómov v Európe začínajú prinášať viditeľné výsledky, stále je však potrebné urobiť viac.

Po tom, čo sa v roku 2011 vedúci predstavitelia EÚ zaviazali ku konkrétnym krokom, viac rómskych detí pokračuje vo vzdelávaní, zriadili sa programy na pomoc Rómom pri hľadaní práce a prijímajú sa opatrenia na zblíženie spoločenstiev.

Nerovnosti

Rómovia v porovnaní so zvyškom obyvateľstva čelia závažným sociálnym nerovnostiam. Menej ich ukončí základnú školskú dochádzku, čelia vyššej miere nezamestnanosti a ich stredná dĺžka života je približne o 10 rokov kratšia ako u priemerných Európanov.

Od roku 2011 sa projekty krajín EÚ v oblasti integrácie zamerali na 4 oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie.

Medzi zlepšenia vyplývajúce z dnešnej správy patria:

  • Podiel rómskych detí navštevujúcich vo Fínsku zariadenia predškolského vzdelávania sa zvýšil z 2 % na 60 %.
  • V Írsku existujú tzv. kočovní učitelia, ktorí sprevádzajú kočujúce komunity.
  • „Pracovná skupina“ v Nemecku, ktorej cieľom je podporiť akceptáciu Rómov ako susedov.
  • Na Slovensku sa zaviedli dočasné vyrovnávacie opatrenia na riešenie diskriminácie Rómov.

Prekážky však pretrvávajú:

  • Dosiahol sa len obmedzený pokrok pri zlepšovaní miery zamestnanosti Rómov v Európe. 
  • Zabezpečenie základnej zdravotnej starostlivosť a sociálneho poistenia je v niektorých krajinách stále problémom.
  • Diskriminácia pretrváva.

Samit o Rómoch

Správa prichádza v čase, keď sa v Bruseli stretávajú politici a lídri záujmových skupín a organizácií z celej Európy na treťom samite o Rómoch, aby diskutovali o dosiahnutom pokroku, projektoch, ktoré boli najúčinnejšie, a o tom, aké ďalšie kroky treba podniknúť.

Ku koordinácii a hodnoteniu úsilia prispejú výročné správy predložené krajinami EÚ. K dispozícii budú aj ďalšie finančné prostriedky. 

20 % prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vyhradených na vytváranie spravodlivejších pracovných príležitostí pre občanov EÚ sa aktuálne použije na projekty sociálnej integrácie. V súčasnosti sa na takéto projekty vynakladá v priemere 15 % prostriedkov.

Populácia

V Európe žije 10 až 12 miliónov Rómov. V mnohých krajinách predstavujú Rómovia významnú a stále rastúcu časť populácie v školskom veku, a teda aj budúcu pracovnú silu. 

Ich podporovanie prostredníctvom vzdelávania a zapojenia do práce je rozhodujúce, aby sa mohli rovnako podieľať hospodárskom a spoločenskom živote.

Tlačová správa – Integrácia Rómov: rámec EÚ prináša prvé výsledky

Tlačová správa – samit EÚ o Rómoch

Program podujatia – Európsky samit o Rómoch English (en)

Tlačová správa – EÚ prijala prvý právny nástroj na integráciu Rómov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy