Navigācijas ceļš

Romu integrācija sāk dot rezultātus - 04/04/2014

Romu aktīvisti © ES

Trīs gadus ilgie centieni uzlabot romu tautas dzīvi Eiropā sāk dot jūtamus rezultātus, teikts šodien publicētā ES ziņojumā. Tomēr darāmā vēl ir daudz.

Kopš ES valstu vadītāji 2011. gadā apņēmās rīkoties lietas labā, vairāk romu bērnu iet skolā un ir izveidotas programmas, kas romu tautības cilvēkiem palīdz atrast darbu un sabiedrībai — pārvarēt atšķirības.

Nevienlīdzība

Romu tauta salīdzinājumā ar pārējiem Eiropas iedzīvotājiem saskaras ar ievērojamu sociālo nevienlīdzību. Mazāks ir pamatskolu beigušo bērnu īpatsvars, bezdarbs romu vidū ir augstāks, turklāt paredzamais mūža ilgums romiem ir par 10 gadiem zemāks nekā vidusmēra eiropietim.

Kopš 2011. gada ES valstīs ir veikti integrācijas projekti, pievēršoties 4 jomām: izglītībai, nodarbinātībai, veselībai un mājokļiem.

Šodien publicētajā ziņojumā konstatēti vairāki uzlabojumi.

  • Somijā bērnudārzos tagad iet 60 % romu bērnu (agrāk — tikai 2 %).
  • Īrijā ir ceļojoši skolotāji, kas var pavadīt nomadu ģimenes.
  • Vācijā ir īpašas darba grupas, kas iedrošina pieņemt romus kā kaimiņus.
  • Slovākijā ir sākti pozitīvi pagaidu pasākumi, lai mazinātu diskrimināciju.

Tomēr šķēršļi vēl pastāv.

  • Romu nodarbinātības rādītāji Eiropā ir uzlabojušies tikai nedaudz. 
  • Dažās valstīs joprojām nav pietiekami pieejama veselības aprūpe.
  • Diskriminācija turpinās.

ES samits par romu jautājumiem

Ziņojums ir publicēts vienlaikus ar Briselē notiekošo samitu, kurā par romu lietām spriež politiķi un interešu grupu pārstāvji no visas Eiropas, izvērtējot gūtos panākumus, īstenotos projektus un turpmāk veicamos pasākumus.

ES valstis ir iesniegušas gada pārskatus, kas tām ļaus koordinēt un novērtēt pasākumus. Būs pieejams lielāks finansējums. 

20 % no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem turpmāk izmantos sociālās integrācijas projektiem (tagad šim nolūkam atvēlēti vidēji 15 %). Šis fonds palīdz radīt darba iespējas ES pilsoņiem.

Romi Eiropā

Eiropā patlaban mīt 10–12 miljoni romu tautības iedzīvotāju. Daudzās valstīs palielinās romu īpatsvars skolas vecuma bērnu un turpmākā darbaspēka vidū. 

Lai romi varētu līdzvērtīgi piedalīties sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, viņiem ir vajadzīgs atbalsts — izglītība un iekārtošana darbā.

Paziņojums presei par romu integrāciju. ES programmas pirmie rezultāti

Paziņojums presei par ES samitu romu jautājumos

Eiropas romu samita programma English (en)

Paziņojums presei par pirmo juridisko instrumentu romu integrācijai

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites