Naršymo kelias

ES duomenimis, romų integracijos pastangos pradeda atsipirkti - 04/04/2014

Romų aktyvistai © ES

Šiandien paskelbtoje ES ataskaitoje teigiama, kad trejų metų pastangos pagerinti romų gyvenimą Europoje pradeda duoti pastebimų rezultatų, tačiau reikia nuveikti dar daugiau.

Nuo 2011 m., kai ES vadovai įsipareigojo imtis veiksmų, galimybėmis mokytis naudojosi daugiau romų vaikų, buvo parengta programų, skirtų padėti romams susirasti darbą, imtasi priemonių artimesniems ryšiams tarp bendruomenių užmegzti.

Nelygybė

Romai patiria didelę socialinę nelygybę, palyginti su kitais Europos gyventojais. Mažiau baigia pradinę mokyklą, didesni jų nedarbo rodikliai, o vidutinė gyvenimo trukmė 10 metų trumpesnė nei Europos vidurkis.

Nuo 2011 m. ES šalių integracijos projektuose daugiausia dėmesio skirta 4 pagrindinėms sritims: švietimo, užimtumo, sveikatos ir būsto.

Šiandienos ataskaitoje pranešama apie tokią pažangą:

  • ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių romų vaikų dalis Suomijoje padidėjo nuo 2 % iki 60 %;
  • Airijoje dirba keliaujantys mokytojai, kurie gali vykti kartu su nuolat persikeliančiomis iš vienos vietos į kitą romų šeimomis;
  • Vokietijoje sudaryta darbo grupė, skatinanti gyventojus priimti romus gyventi kaimynystėje;
  • Slovakijoje imtasi laikinų pozityvių veiksmų priemonių, skirtų padėti kovoti su diskriminacija.

Tačiau išlieka ir kliūčių:

  • gerinant romų užimtumo rodiklius Europoje pasiekta nedidelė pažanga; 
  • kai kuriose šalyse romams vis dar sunku gauti pagrindinių sveikatos priežiūros paslaugų;
  • išlieka diskriminacija.

Aukščiausiojo lygio susitikimas romų klausimais

Ataskaita parengta prieš pat 3-ąjį aukščiausiojo lygio susitikimą romų klausimais Briuselyje, į kurį atvyksta visos Europos politikai ir interesų grupių bei organizacijų vadovai, kad aptartų padarytą pažangą, nustatytų veiksmingiausius projektus ir kokių tolesnių veiksmų reikėtų imtis.

ES šalių pateiktos metinės ataskaitos padės koordinuoti ir įvertinti pastangas, taip pat bus skirta daugiau lėšų. 

20 % Europos socialinio fondo, skirto sukurti sąžiningesnes darbo galimybes ES piliečiams, lėšų dabar bus naudojama socialinės įtraukties projektams. Tai daugiau nei dabartinis 15 % vidurkis.

Gyventojai

Europoje gyvena 10–12 mln. romų. Daugelyje šalių jie sudaro nemažą ir vis didėjančią mokyklinio amžiaus grupės gyventojų ir būsimosios darbo jėgos dalį. 

Labai svarbu padėti jiems įgyti išsilavinimą ir susirasti darbą, kad jie galėtų lygiomis teisėmis dalyvauti ekonominiame ir visuomeniniame gyvenime.

Pranešimas spaudai. Romų integracija. ES bendrosios priemonės davė pirmuosius rezultatus

Pranešimas spaudai. ES aukščiausiojo lygio susitikimas romų klausimais

Renginio programa. ES aukščiausiojo lygio susitikimas romų klausimais English (en)

Pranešimas spaudai. Priimta pirmoji romų įtraukties teisinė priemonė

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos