Navigointipolku

Romaniväestön asema paranee hiljalleen - 04/04/2014

Romaniaktivisteja © EU

Kolme vuotta sitten aloitetut toimet EU:n romaniväestön elinolojen parantamiseksi alkavat tuottaa tulosta, todetaan tänään julkaistussa raportissa. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

EU-johtajat sitoutuivat vuonna 2011 toimiin, joilla pyritään parantamaan romaniväestön integroitumista yhteiskuntaan. Niiden ansiosta entistä useampi romanilapsi on saatu kouluun, romaneille on perustettu työllistymisohjelmia ja eri yhteisöt ovat alkaneet lähentyä toisiaan.

Eriarvoisuus

Romanit ovat Euroopassa merkittävästi muuta väestöä heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa. Esimerkiksi perusopintojen keskeytyminen ja työttömyys ovat romaneilla yleisempiä kuin muulla väestöllä. Heidän elinajanodotteensa on noin 10 vuotta alhaisempi kuin muilla eurooppalaisilla keskimäärin.

EU-maissa vuodesta 2001 toteutetuissa integroitumishankkeissa on neljä painopistealuetta: koulutus, työllisyys, terveys ja asuminen.

Tänään julkaistun raportin mukaan nähtävissä on muun muassa seuraavanlaista edistystä:

  • Esiopetukseen osallistuvien romanilasten osuus on Suomessa kasvanut 2 prosentista 60 prosenttiin.
  • Irlannissa kiertolaisväestön mukana kulkee liikkuvia opettajia.
  • Saksassa autetaan valtaväestöä hyväksymään romanit naapureina.
  • Slovakiassa on otettu käyttöön väliaikaisia positiivisia erityistoimia romanien syrjinnän torjumiseksi.

Haasteita kuitenkin riittää:

  • Romanien työllisyyden parantamisessa ei ole edistytty EU:ssa paljoakaan. 
  • Romanien mahdollisuudet käyttää perusterveydenhoitopalveluja ovat joissakin maissa edelleen puutteelliset.
  • Syrjintä on edelleen yleistä.

Romaniasiain huippukokous

Raportin julkaisun yhteydessä järjestetään Brysselissä tänään kolmatta kertaa romaniasioita käsittelevä huippukokous, johon osallistuu poliittisia vaikuttajia ja eturyhmien ja järjestöjen edustajia eri puolilta Eurooppaa. Kokouksessa tarkastellaan romanien aseman kehittymistä, onnistuneimpia hankkeita ja tarvittavia lisätoimia.

Osallistamistoimia koordinoidaan ja arvioidaan EU-maiden vuosittain toimittamien raporttien pohjalta. Romanien integroitumisen edistämiseen on määrä suunnata entistä enemmän rahoitusta. 

EU:n työllisyystoimia tukevan Euroopan sosiaalirahaston varoista käytetään vastedes 20 prosenttia sosiaalista osallisuutta edistäviin hankkeisiin. Nykyisin niiden osuus määrärahoista on keskimäärin 15 prosenttia.

Romaniväestö

Euroopassa asuu noin 10–12 miljoonaa romania. Romanien osuus kouluikäisestä väestöstä ja tulevasta työvoimasta on monissa maissa merkittävä, ja se kasvaa koko ajan. 

Romanien koulutuksen ja työllistymisen tukeminen on olennaisen tärkeää, jotta he voivat osallistua tasavertaisina talouselämään ja yhteiskuntaan.

Lehdistötiedote: EU:n puitekehys romanien integroimiseksi tuo tuloksia

Lehdistötiedote: Romaniasioita käsittelevä huippukokous

Huippukokouksen ohjelma English (en)

Lehdistötiedote: EU hyväksyi suosituksen romanien aseman parantamiseksi

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä