Navigatsioonitee

ELi andmetel hakkavad jõupingutused romade integreerimiseks vilja kandma - 04/04/2014

Roma aktivistid © EU

Kolme aasta jooksul tehtud jõupingutused romade elu paremaks muutmiseks Euroopas on hakanud andma nähtavaid tulemusi, nagu ilmneb täna avaldatud ELi aruandest. Samas on palju veel teha.

Alates sellest, kui ELi juhid kohustusid 2011. aastal võtma meetmeid, on rohkem roma lapsi saanud haridust, on käivitatud programmid, et hõlbustada romadel tööd leida ja on tehtud ka jõupingutusi, et ületada lõhed kogukondade vahel.

Ebavõrdsus

Romad kogevad Euroopa ülejäänud elanikkonnaga võrreldes märkimisväärset sotsiaalset ebavõrdsust. Vähem romasid lõpetab põhikooli, nende töötuse määr on kõrgem ja nende oodatav eluiga on umbes 10 aastat lühem kui Euroopas keskmiselt.

Alates 2011. aastast on ELi liikmesriikide integratsiooniprojektide raames pööratud tähelepanu 4 valdkonnale: haridus, tööhõive, tervishoid ja eluase.

Tänases aruandes esiletoodud edusammud on järgmised:

  • Soomes on eelkoolis käivate roma laste osakaal tõusnud 2%-lt 60%-le;
  • Iirimaal käivad rändkogukondadega kaasas nö rändõpetajad;
  • Saksamaal tegutseb rakkerühm, et julgustada inimesi aktsepteerima romasid naabritena;
  • Slovakkias on võetud ajutisi positiivseid meetmeid, et aidata võidelda diskrimineerimise vastu.

Siiski esineb veel takistusi:

  • edusammud on väikesed romade tööhõive suurendamisel Euroopas; 
  • juurdepääs põhilistele tervishoiuteenustele on mõnes riigis jätkuvalt probleemiks:
  • diskrimineerimine ei ole kadunud.

Romasid käsitlev tippkohtumine

Aruanne avaldatakse ajal, mil poliitikud ning huvigruppide ja organisatsioonide juhid kogu Euroopast kogunevad Brüsselis kolmandale tippkohtumisele, et arutada, milliseid edusamme on tehtud, millised projektid on olnud kõige tõhusamad ja milliseid täiendavaid meetmeid tuleb veel võtta.

ELi liikmesriikide esitatud aastaaruanded aitavad kooskõlastada ja hinnata jõupingutusi; eraldatakse ka täiendavaid rahalisi vahendeid. 

20% Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud õiglasemate tööhõivevõimaluste loomiseks ELi kodanikele, kasutatakse nüüd sotsiaalse kaasamise projektide heaks. See on rohkem, kui praegune keskmine määr 15%.

Rahvastik

Euroopas on 10–12 miljonit romat. Nad moodustavad paljudes riikides olulise ja üha suureneva osa kooliealisest elanikkonnast ning tulevasest tööjõust. 

Nende toetamine hariduse omandamisel ja töö leidmisel on väga oluline selleks, et nad saaksid võrdväärselt osaleda majanduses ning ühiskondlikus elus.

Pressiteade: Kuidas on edenenud romade integreerimine Euroopa Liidus?

Pressiteade: Romade küsimusi käsitleval ELi tippkohtumisel arutatakse romade integreerimise üle

Ürituse programm – Euroopa romade teemaline tippkohtumine English (en)

Pressiteade: Esmakordselt võetakse vastu ELi õigusakt romade kaasamise kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad