Sti

Indsatsen for at integrere romaere begynder at give pote - 04/04/2014

Roma-aktivister © EU

Tre års bestræbelser på at forbedre forholdene for romasamfundene i Europa giver nu synlige resultater, siger en EU-rapport fra i dag – men der skal stadig gøres en indsats.

I 2011 lovede EU's ledere at gøre noget ved sagen, og siden da er flere romabørn kommet i skole, der er vedtaget nye programmer for at hjælpe romaerne i arbejde, og der er gjort en indsats for at slå bro over kløften mellem romaer og andre samfundsgrupper.

Uligheder

Der er stadig store sociale uligheder mellem romaer og resten af den europæiske befolkning. Færre afslutter folkeskolen, de er mere udsat for arbejdsløshed, og deres forventede levetid er ca. 10 år kortere end gennemsnittet i Europa.

Siden 2011 har integrationsprojekter i EU-landene fokuseret på fire områder: uddannelse, beskæftigelse, sundhed og boliger.

Dagens rapport fremhæver bl.a. følgende forbedringer:

  • Andelen af romabørn, der deltager i førskoleundervisning i Finland, er steget fra 2 % til 60 %.
  • "Omrejsende lærere" kan følge med romafamilier, når de rejser rundt i Irland.
  • En "taskforce" i Tyskland skal tilskynde folk til at acceptere romaer som naboer.
  • Midlertidige kampagner skal bidrage til at tackle forskelsbehandling i Slovakiet.

Der er dog stadig visse hindringer:

  • Der er kun gjort begrænsede fremskridt med at få flere romaer i beskæftigelse i EU-landene. 
  • Adgang til grundlæggende sundhedsdækning er fortsat et problem i nogle lande.
  • Der sker stadig forskelsbehandling.

Topmøde om romaer

Rapporten kommer, samtidig med at politikere, interessegrupper og organisationer fra hele Europa samles i Bruxelles til det tredje topmøde om romaer for at drøfte, hvilke fremskridt der er gjort, hvilke projekter der har været mest effektive, og hvilke yderligere initiativer der skal tages.

Årlige rapporter fra EU-landene skal bidrage til at koordinere og evaluere indsatsen, og der vil blive skruet op for finansieringen. 

20 % af midlerne fra Den Europæiske Socialfond – som skal skabe flere og bedre jobmuligheder – vil nu blive øremærket til social inklusion. Det nuværende gennemsnit er 15 %.

Befolkning

Der er 10-12 millioner romaer i Europa. Romaerne udgør en væsentlig og stigende andel af befolkningen i skolealderen og den fremtidige arbejdsstyrke i mange lande. 

Det er vigtigt at støtte dem gennem uddannelse og jobmuligheder, så de kan deltage på lige fod i økonomien og samfundet.

Pressemeddelelse – Integration af romaer: EU-ramme giver første resultater 

Pressemeddelelse – EU-topmøde om romaer

Program for EU-topmødet om romaer English (en)

Pressemeddelelse – EU vedtager sin allerførste retsakt om integration af romaer

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links