Cesta

Podle EU se začleňování Romů do společnosti zlepšuje - 04/04/2014

Romští aktivisté © EU

Podle dnes zveřejněné zprávy přineslo tříleté úsilí zlepšit život romských obyvatel v Evropě viditelné výsledky. Je však ještě třeba v tomto směru hodně vykonat.

Od té doby, co se v roce 2011 vedoucí představitelé zemí EU zavázali, že podniknou příslušná opatření, začalo více romských dětí chodit do školy, byly zřízeny programy na pomoc Romům při hledání práce a začaly se překlenovat sociální rozdíly.

Nerovnost

Oproti zbytku evropského obyvatelstva čelí Romové značné sociální nerovnosti. Menší počet z nich dokončí základní školu, většina z nich si nemůže najít práci a průměrná délka života je u nich přibližně o 10 let kratší než u běžného Evropana.

Od roku 2011 se integrační projekty v zemích EU zaměřily na 4 oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči a bydlení.

Mezi zlepšení uvedená v dnešní zprávě patří:

  • podíl romských dětí navštěvujících předškolní přípravu vzrostl ve Finsku ze 2 % na 60 %
  • „cestující učitelé“, kteří v Irsku kočují spolu s romskými rodinami
  • „pracovní skupiny“, které v Německu povzbuzují lidi k tomu, aby přijali romské obyvatelstvo za sousedy
  • dočasná zvýhodňující opatření na Slovensku s cílem odstranit diskriminaci

Překážky však i nadále přetrvávají:

  • malý pokrok ve zvyšování zaměstnanosti Romů v celé EU 
  • problematický přístup k základní zdravotní péči v některých zemích
  • přetrvávající diskriminace

Summit o Romech

Zpráva byla předložena v době, kdy se politici a představitelé zájmových skupin a organizací z celé Evropy sešli v Bruselu na 3. summitu o romské otázce, kde budou diskutovat o dosaženém pokroku, o tom, které projekty byly nejúspěšnější a jaká další opatření je třeba přijmout.

Výroční zprávy ze zemí EU budou využity při koordinaci a hodnocení opatření. K dispozici bude také více finančních prostředků. 

Dojde k navýšení financování z Evropského sociálního fondu, který slouží k vytváření spravedlivějších pracovních příležitostí pro občany EU, ze současných přibližně 15 % na 20 %. Tyto prostředky se použijí na projekty sociálního začlenění.

Obyvatelstvo

V Evropě žije asi 10 až 12 milionů Romů. Ti tvoří v mnoha zemích významnou a stále rostoucí část populace ve školním věku a budoucí pracovní síly. 

Podpora jejich vzdělávání a začleňování do pracovního procesu má zásadní význam pro jejich rovnoprávnou účast ve společnosti i v ekonomice.

Tisková zpráva – Integrace Romů: rámec EU přináší první výsledky

Tisková zpráva – Summit EU o Romech

Program akce – Evropský summit o romské otázce English (en)

Tisková zpráva – EU poprvé upravuje právním aktem začleňování Romů

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy