Навигационна пътека

Усилията за интегриране на ромите дават резултат, твърди ЕС - 04/04/2014

Ромски активисти © ЕС

Усилията за подобряване на живота на ромите в Европа от три години насам започват да дават резултат, но работата трябва да продължи, се казва в доклад на ЕС, публикуван днес.

През 2011 г. лидерите на ЕС поеха ангажимент да предприемат действия и оттогава се осигурява образование на повече деца от ромски произход и се създават програми за подпомагане на търсенето на работа и разрешаване на различията между общностите.

Неравенства

В сравнение с останалата част от населението на ЕС ромите са изправени пред значителни социални неравенства. Малко от тях завършват начално училище, много от тях са безработни, а очакваната продължителност на живота е с 10 години по-ниска от тази на средностатистическия европеец.

От 2011 г. насам проектите за интеграция в страните от ЕС са съсредоточени в 4 области: образование, заетост, здраве и жилищно настаняване.

Някои от подобренията, разкрити в днешния доклад, са:

  • Делът на ромските деца, посещаващи предучилищни заведения във Финландия, е нараснал от 2% на 60%;
  • „Пътуващи учители“ се движат с пътуващи семейства в Ирландия;
  • „Работна група“ в Германия насърчава хората да приемат роми за съседи;
  • Временни мерки за положителни действия за борба с дискриминацията в Словакия.

Въпреки това някои препятствия остават:

  • Подобряването на равнището на заетост на ромите в Европа е слабо; 
  • Достъпът до основни здравни грижи продължава да е проблем в някои страни;
  • Дискриминацията продължава да съществува.

Среща на върха за ромите

Докладът излиза в навечерието на третата среща на върха за ромите, на която политици и ръководители на групи по интереси и организации от цяла Европа ще обсъдят в Брюксел постигнатото до момента, кои проекти са най-ефективни и какви по-нататъшни действия трябва да бъдат предприети.

Годишни доклади на страните от ЕС ще помагат за координиране и оценяване на усилията и ще бъдат отпуснати допълнителни средства. 

Отсега нататък вместо 15% за проекти за социално приобщаване ще се използват 20% от Европейския социален фонд, с помощта на който се създават справедливи възможности за заетост за гражданите на ЕС.

Население

В Европа живеят между 10 и 12 милиона роми. Те представляват значителна и нарастваща част от населението в училищна възраст и са бъдещата работна сила в много държави. 

Да им помогнем чрез образование и намиране на работа е от изключително значение, за да им позволим да участват равноправно в икономиката и обществото.

Съобщение за медиите — Интеграция на ромите: първи резултати от създадената от ЕС рамка

Съобщение за медиите — Среща на върха за ромите в ЕС

Програма на проявите — Европейска среща на върха за ромите English (en)

Съобщение за медиите — Приет е първият правен инструмент за приобщаване на ромите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки