Sökväg

Första medborgarinitiativet får positiv respons - 19/03/2014

Löv i en sjö i form av EU-flaggan © EU

Kommissionen ska arbeta för bättre dricksvatten och vattenförvaltning för att tillgodose kraven i medborgarinitiativet Right2Water.

Right2Water är det första medborgarinitiativ i EU som fått det efterfrågade antalet underskrifter och EU-kommissionens stöd. Systemet med medborgarinitiativ startade i april 2012 och gäller frågor där EU har befogenhet att agera och anta lagstiftning.

Organisatörerna av vatteninitiativet samlade in 1,89 miljoner underskrifter i EU från människor som anser att alla ska ha rätt till rent vatten och sanitära anläggningar.

I initiativet efterlyser man att

  • vattenförsörjning och förvaltning av vattenresurser ska undantas från reglerna för den inre marknaden och krav på avreglering.
  • EU ska öka sina insatser för att alla i världen ska ha tillgång till rent vatten och sanitet.

Vad EU ska göra

Kommissionen föreslår ingen ny lagstiftning just nu, men tar upp ett antal frågor i initiativet och föreslår insatser. Man åtar sig att

  • se till att EU-länderna verkligen tillämpar gällande regler
  • förbättra allmänhetens tillgång till information om vattenfrågor
  • samla in bästa praxis och främja dialog och partnerskap med vattensektorn
  • öka insynen i vattentjänsterna och stärka vattenbolagens ansvar
  • verka för allmän tillgång till säkert dricksvatten och sanitet i hela världen
  • hålla ett samråd i hela EU om gällande dricksvattenregler och utvärdera om reglerna bör skärpas.

Ingen privatisering

EU-länderna bestämmer själv hur vattentjänsterna ska drivas och kommissionen fortsätter att vara neutral i frågan och respekterar nationella, regionala och lokala beslut om vattentjänsterna.

Enligt målen för Right2Water kommer vattenförsörjningen att fortsätta vara undantagen från reglerna för avreglering och den inre marknaden. Förra året uttryckte kommissionen också i klartext att vatten inte omfattas av det nya koncessionsdirektivet pdf - 13 KB [13 KB] Deutsch (de) English (en) för att stilla allmänhetens oro att man försökte privatisera vatten bakvägen.

EU:s medborgarinitiativ

Hitintills har drygt 5 miljoner personer i EU undertecknat över 20 olika initiativ. Initiativen måste få stöd från minst en miljon personer i minst en fjärdedel av EU-länderna innan organisatörerna kan be kommissionen att utvärdera deras initiativ och föreslå ny lagstiftning.

Pressmeddelande – Kommissionen säger ja till första medborgarinitiativet

Right2Water češtinadanskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsromână

EU:s medborgarinitiativ

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar