Navigointipolku

Puhdas vesi on kaikkien oikeus - 19/03/2014

Järven pinnalla kelluva lehtien muodostama kehä, joka muistuttaa EU:n tähtilippua © EU

Komissio näyttää vihreää valoa kansalaisaloitteelle, jonka mukaan hyvänlaatuinen vesi ja vesipalvelut ovat kaikille kuuluva perusoikeus.

"Vesi on perusoikeus" ("Right2Water") on kaikkien aikojen ensimmäisenä kansalaisaloitteena käsitelty Euroopan komissiossa. EU:n kansalaisaloitejärjestelmä on ollut käytössä huhtikuusta 2012. Sen avulla kansalaiset voivat pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla se on toimivaltainen.

Vesialoitteelle kerättiin eri EU-maista noin 1,89 miljoonaa allekirjoitusta. Aloitteen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että kaikki EU:n kansalaiset saavat oikeuden puhtaaseen veteen ja jätevesipalveluihin.

Aloitteessa vaaditaan myös, että

  • sisämarkkinasääntöjä ja markkinoiden vapauttamista ei sovelleta vedenjakeluun ja vesivarojen hallinnointiin
  • komissio ajaa tehokkaammin puhdasta vettä ja jätevesihuoltoa maailmanlaajuisesti kaikkien saataville.

Uusia EU:n toimia

Vesi- ja jätevesihuoltoa säännellään EU:ssa jo monin tavoin. Siksi komissio ei esitä alalle uutta EU-lainsäädäntöä, vaan on kartoittanut tarvittavia lisätoimia. Komissio aikoo

  • valvoa tehokkaammin EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpanoa EU-maissa
  • parantaa alan tietohallintoa ja kansalaisille suunnattua tiedotusta
  • kartoittaa hyviä toimintamalleja ja edistää vesialan toimijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä
  • edistää vesialan palveluntarjoajien avoimuutta ja vastuullisuutta
  • edistää turvallisen juomaveden ja jätevesihuollon yleistä saatavuutta
  • käynnistää juomavesisäädöksiä koskevan EU:n laajuisen kuulemisen, jonka avulla arvioidaan muutostarpeet.

Vesipalveluja ei yksityistetä

Vesihuoltopalvelut ovat tätä nykyä EU-maiden viranomaisten vastuulla. Komissio ei aio vastedeskään puuttua kansallisiin ja alue- ja paikallistason päätöksiin vesipalvelujen järjestämisestä.

Kansalaisaloitteen tavoitteiden mukaisesti veden jakelu- ja toimituspalvelut jäävät edelleen sisämarkkinasääntöjen ja markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle. Viime vuonna komissio jo ilmoitti yksiselitteisesti, että käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä ei sovelleta vesihuoltopalveluihin .

Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalaisia kansalaisaloitteita on tähän mennessä tehty runsaat 20. Niihin on kerätty EU-kansalaisilta yhteensä yli 5 miljoonaa allekirjoitusta. Kun aloitteelle on saatu yhteensä vähintään miljoona kannattajaa vähintään 7 EU-maasta, sen avulla voidaan pyytää komissiota tekemään asiaa koskeva säädösehdotus.

Lehdistötiedote: Komissiolta vihreää valoa Vesi on perusoikeus ‑kansalaisaloitteelle

"Vesi on perusoikeus" -aloitteen kansainvälinen sivusto

Eurooppalainen kansalaisaloite

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä