Cesta

EU podporuje právo na čistou vodu a hygienu - 19/03/2014

Kruh z listů na vodní hladině tvořící vlajku EU © EU

Po úspěchu první evropské občanské iniciativy zintenzívní Komise úsilí o zlepšení kvality vody a hygienické infrastruktury.

Right2Water je vůbec první úspěšnou kampaní v rámci evropské občanské iniciativy – systému participativní demokracie, který byl zahájen v dubnu 2012 a umožňuje občanům EU žádat Komisi, aby navrhla právní předpisy v oblastech, v nichž má pravomoci jednat.

Organizátorům iniciativy se podařilo shromáždit 1,68 milionu podpisů z celé Unie na podporu jejich cíle: zajistit všem občanům EU právo na čistou vodu a hygienu.

Mezi další požadavky iniciativy patří:

  • vyjmout zásobování vodou a správu vodních zdrojů z pravidel vnitřního trhu a nenechat je liberalizovat
  • vyvinout větší úsilí vedoucí k zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

Opatření na úrovni EU

Ačkoli Komise v současné době žádný nový předpis v této oblasti nenavrhuje, identifikovala řadu otázek, jež je třeba řešit a které mají pro iniciativu a její cíle bezprostřední význam. Zavázala se:

  • dohlédnout na to, aby členské státy zapracovávaly předpisy EU do svých právních systémů
  • zlepšit správu údajů a poskytování informací občanům
  • přezkoumat osvědčené postupy a podporovat dialog a partnerství ve vodohospodářské oblasti
  • zlepšit transparentnost a odpovědnost poskytovatelů vodohospodářských služeb
  • prosazovat univerzální přístup k nezávadné pitné vodě a hygienickým zařízením
  • zahájit celoevropskou veřejnou konzultaci ohledně předpisů o pitné vodě a na jejím základě vyhodnotit možná zlepšení.

Žádná privatizace služeb

Za fungování vodohospodářských služeb zodpovídají v současné době veřejné orgány v zemích EU. Komise zůstane i nadále neutrální a bude respektovat celostátní, regionální a místní rozhodnutí ohledně toho, jak tyto služby řídit.

V souladu s cíli iniciativy Right2Water zůstanou distribuce a dodávky vody i nadále vyjmuty z pravidel jednotného trhu a osvobozeny od liberalizace. Komise v reakci na obavy veřejnosti, že se tajně snaží vodohospodářský sektor privatizovat, v loňském roce výslovně uvedla, že poskytování těchto služeb vyjme ze směrnice o udělování koncesí .

Evropská občanská iniciativa

Doposud se pod více než 20 různých iniciativ podepsalo přes 5 milionů občanů EU. Než může být Komise požádána, aby předložila návrh nového předpisu, musí organizátoři každé iniciativy získat podporu nejméně 1 milionu lidí v alespoň jedné čtvrtině zemí Unie.

Tisková zpráva – Komise odsouhlasila první evropskou občanskou iniciativu

Right2Water

Evropská občanská iniciativa

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy