Sökväg

EU:s prioriteringar för rättsliga och inrikes frågor till 2020 - 14/03/2014

Pass som kontrolleras i en flygplatsscanner © EU

Under de närmaste åren vill EU satsa på att uppnå ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

EU vill prioritera medborgerliga rättigheter, asylfrågor och säkerhet de närmaste åren. Målet är ett öppet och välmående EU där det är säkert att bo och arbeta.

Område med verklig rättvisa

Ett europeiskt område med rättvisa är ett av de viktigaste målen i Lissabonfördraget . Tillgången till domstolsprövning har blivit bättre de senaste fem åren och rätten till en rättvis rättegång har stärkts.

Men det finns fortfarande problem, t.ex. hinder för den fria rörligheten. EU vill därför

  • se till att alla medlemsländer kan omsätta EU-rättigheterna i praktiken
  • förenkla gällande lagstiftning så att privatpersoner och företag bättre kan utnyttja sina rättigheter
  • förbättra medlemsländernas förtroende för andra EU-länders rättssystem.

Invandring

EU vill också se ett närmare samarbete för att hantera invandring, asyl och säkerhet.

Man vill bland annat

  • bättre utnyttja migrationens möjligheter, särskilt mot bakgrund av den åldrande befolkningen och den krympande arbetskraften
  • minska den olagliga invandringen, t.ex. genom åtgärder mot dem som anlitar olaglig arbetskraft
  • se till att medlemsländerna delar på ansvaret för handläggningen av asylansökningar och att de får hjälp när trycket är högt – en idé är gemensam handläggning av ansökningar i krissituationer
  • se till att EU förblir öppet och säkert genom att de brottsbekämpande myndigheterna samarbetar mot it-brottslighet, människohandel och terrorism, t.ex. med hjälp av gemensam utbildning och bättre informationsutbyte.

Vad händer nu?

EU-kommissionens förslag ska diskuteras med Europaparlamentet och Europeiska rådet i juni. De slutliga prioriteringarna gäller från och med december.

Pressmeddelande – EU:s rättsliga frågor – nästa steg i utvecklingen 

Pressmeddelande – Mot ett europeiskt område för rättsliga frågor 

Frågor och svar – EU:s framtida politik för rättsliga och inrikes frågor English

EU står upp för rättsstatsprincipen

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar