Navigacijska pot

EU je predstavila prednostne naloge za pravosodje in notranje zadeve do leta 2020 - 14/03/2014

Preverjanje podatkov v potnem listu na letališču © EU

EU se želi v naslednjih letih osredotočiti na napredek v evropskem območju svobode, varnosti in pravice.

S prednostnimi nalogami, ki bodo zajela vprašanja, kot so pravice državljanov, azil in varnost, bomo zagotovili odprtost, uspešnost in varnost Evrope.

Skupno pravosodno območje

Ključni cilj Lizbonske pogodbe je oblikovanje skupnega pravosodnega območja. Med dosežki zadnjih 5 let sta boljši dostop do sodnega varstva in zagotavljanje pravice do poštenega sojenja.

Za reševanje preostalih izzivov – denimo ovir za prosti pretok – je EU predlagala naslednje:

  • vsaka država naj bi imela na voljo ustrezna orodja za uresničevanje evropskih pravic;
  • z racionalizacijo obstoječe zakonodaje naj bi bile pravice dostopnejše za ljudi in podjetja;
  • izboljšanje zaupanja vladnih organov v pravosodne sisteme drugih držav EU.

Upravljanje priseljevanja

EU si hkrati prizadeva za tesnejše sodelovanje pri obravnavanju vprašanj priseljevanja, azila in varnosti.

Opredeljene so naslednje prednostne naloge:

  • boljše izkoriščanje priložnosti priseljevanja, zlasti v zvezi z vprašanjem staranja prebivalstva in zmanjševanja delovne sile v Evropi;
  • zmanjševanje nezakonitega priseljevanja, denimo z ukrepi proti delodajalcem, ki zaposlujejo nezakonite delavce;
  • pri obravnavi prošenj za azil imajo evropske države skupno odgovornost in si v kriznih razmerah med seboj pomagajo. Skupna obravnava prijav v kriznih razmerah je možnost, ki jo velja preučiti;
  • ohranjanje odprtosti in varnosti Evrope s sodelovanjem med organi pregona pri reševanju izzivov, kot so kibernetska kriminaliteta, trgovanje z ljudmi in terorizem. Pri tem lahko pomagajo skupni programi usposabljanja in boljša izmenjava informacij.

Kaj sledi

O prednostnih nalogah, ki jih je predstavila Evropska komisija, bosta junija razpravljala Evropski parlament in Evropski svet. Sprejete prednostne naloge se bodo začele izvajati decembra.

Sporočilo za medije: Oblikovanje politik notranjih zadev za prihodnost– naslednja faza 

Sporočilo za medije: Za pravo evropsko območje pravice 

Pogosta vprašanja v zvezi z načrtovanimi ukrepi EU na področju pravosodja in notranjih zadev English

Ukrepi EU za zaščito načela pravne države

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave