Ścieżka nawigacji

UE wyznacza priorytety w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych do 2020 r. - 14/03/2014

Kontrola paszportu przy pomocy czytnika na lotnisku © UE

W ciągu najbliższych kilku lat UE zamierza skoncentrować się na budowaniu europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

UE przedstawia priorytety, dzięki którym Europa będzie otwartym, dobrze prosperującym i bezpiecznym miejscem do życia i pracy dla wszystkich jej obywateli. Obejmują one prawa obywatelskie, politykę azylową i bezpieczeństwo.

Wspólna przestrzeń sprawiedliwości

Stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości jest jednym z najważniejszych celów zapisanych w traktacie lizbońskim . Do osiągnięć ostatniego pięciolecia należy zaliczyć lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Aby rozwiązać problemy, z którymi wciąż boryka się UE, takie jak bariery utrudniające swobodny przepływ, UE proponuje skoncentrować się na:

  • zapewnieniu wszystkim krajom UE narzędzi niezbędnych do wprowadzania w życie europejskich przepisów
  • uproszczeniu obowiązujących przepisów, aby ludzie i firmy mogli łatwiej egzekwować swoje prawa
  • zwiększeniu zaufania instytucji rządowych do systemów wymiaru sprawiedliwości innych państw UE.

Polityka imigracyjna

Unia Europejska dąży też do bliższej współpracy w sprawach związanych z migracją, azylem i bezpieczeństwem.

Priorytety w tym zakresie obejmują:

  • lepsze wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą zjawisko migracji, szczególnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa i spadkiem liczebności siły roboczej w Europie
  • ograniczenie nielegalnej imigracji, na przykład poprzez podejmowanie działań przeciwko osobom zatrudniającym nielegalnych pracowników
  • rozpatrywania wniosków o azyl w taki sposób, aby kraje UE wspólnie ponosiły odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów i udzielały sobie pomocy, jeśli jedno z nich znajdzie się pod szczególnie dużą presją. Jednym z wariantów współpracy, jaki można by wziąć pod uwagę, byłoby wspólne rozpatrywanie wniosków azylowych w sytuacjach nadzwyczajnych
  • zapewnienie Europie otwartości oraz bezpieczeństwa dzięki współpracy organów ścigania w sprawach związanych z cyberprzestępczością, handlem ludźmi oraz terroryzmem. Działania mogłyby obejmować wspólne programy szkoleniowe oraz udoskonalenie wymiany informacji.

Co będzie dalej?

Przedstawione przez Komisję Europejską priorytety zostaną omówione w Parlamencie Europejskim i na czerwcowym posiedzeniu Rady Europejskiej. Ostateczna wersja priorytetów będzie obowiązywała od grudnia.

Komunikat prasowy – Kształtowanie przyszłej polityki w dziedzinie spraw wewnętrznych 

Komunikat prasowy – W kierunku prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości 

Pytania i odpowiedzi – Program UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych English

UE podejmuje działania na rzecz ochrony państwa prawnego

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki