Navigācijas ceļš

ES izklāsta prioritātes tieslietu un iekšlietu jomā līdz 2020. gadam - 14/03/2014

Ar skeneri lidostā tiek pārbaudīta pase © ES

ES turpmākajos gados vēlas pievērsties Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas veidošanai.

Par prioritāriem atzīti tādi jautājumi kā pilsoņu tiesības, patvērums un drošība. Darbs šajās jomās palīdzēs Eiropai kļūt par atvērtu, plaukstošu un drošu vietu, kur dzīvot un strādāt.

Kopīga tiesiskuma telpa

Eiropas tiesiskuma telpas izveidošana ir viens no Lisabonas līguma pamatmērķiem. Pēdējos 5 gados ir gūti dažādi panākumi, piemēram, uzlabota tiesas pieejamība un nostiprinātas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Lai novērstu galvenās atlikušās problēmas, kā šķēršļus, kas kavē brīvu pārvietošanos un apriti, ES ir ierosinājusi:

  • gādāt, lai katrā valstī darbotos vajadzīgie instrumenti, kas tur nodrošinātu ES tiesību reālu ievērošanu,
  • vienkāršot pašreizējos tiesību aktus, parūpējoties, lai tiesības iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu vieglāk īstenojamas,
  • vairot valdību uzticēšanos citu ES valstu tiesu sistēmām.

Migrācijas pārvaldība

Tajā pašā laikā ES vēlas pastiprināt sadarbību migrācijas, patvēruma un drošības jomā.

Šajā ziņā prioritātes būs, piemēram:

  • pilnvērtīgāk izmantot migrācijas piedāvātās iespējas, īpaši apstākļos, kad aktuāla ir sabiedrības novecošanās problēma un Eiropā sarūk darbaspēka rindas,
  • mazināt nelegālo imigrāciju, piemēram, vēršoties pret tiem, kas izmanto nelegālu darbaspēku,
  • izskatīt patvēruma pieteikumus, paredzot dalītu atbildību starp Eiropas valstīm un nodrošinot atbalstu smagās situācijās. Piemēram, apspriešanas vērta noteikti ir pieteikumu kopīga apstrāde ārkārtas apstākļos,
  • saglabāt Eiropas atvērtību un drošību, tiesībaizsardzības iestādēm sadarbojoties, lai risinātu tādas problēmas kā kibernoziegumus, cilvēku tirdzniecību un terorismu. Pasākumi varētu ietvert kopīgas mācību programmas un informācijas apmaiņas uzlabošanu.

Kas notiks tālāk?

Eiropas Komisijas ierosinātās prioritātes jūnijā tiks apspriestas ar Eiropas Parlamentu un Eiropadomi. Galīgais prioritāšu kopums stāsies spēkā decembrī.

Paziņojums presei par ES iekšlietām nākotnē 

Paziņojums presei par Eiropas tiesiskuma telpu 

Jautājumi un atbildes — ES nākotnes plāni tiesiskuma un iekšlietu jomā English

ES rīkojas, lai aizsargātu tiesiskumu

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites