Naršymo kelias

ES apžvelgė teisingumo ir vidaus reikalų sričių prioritetus iki 2020 m. - 14/03/2014

Pasas tikrinamas oro uosto skeneriu © ES

Ateinančiais keleriais metais ES nori sutelkti dėmesį į pažangą siekiant Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės.

Tokių sričių, kaip piliečių teisės, prieglobstis bei saugumas, prioritetais siekiama padėti užtikrinti, kad Europa būtų atvira, klestinti ir saugi vieta gyventi ir dirbti.

Bendra teisingumo erdvė

Sukurti Europos teisingumo erdvę yra vienas iš pagrindinių Lisabonos sutarties tikslų. Per pastaruosius 5 metus sudaryta geresnių galimybių kreiptis į teismą ir užtikrinti teisę į teisingą teismą.

Likusiems pagrindiniams klausimams (pavyzdžiui, laisvo judėjimo suvaržymų šalinimo) spręsti ES pasiūlė visų pirma:

  • užtikrinti, kad kiekvienoje šalyje būtų įdiegtos būtinos faktinio ES piliečių teisių užtikrinimo priemonės;
  • supaprastinti galiojančius teisės aktus, kad gyventojai ir įmonės galėtų savo teisėmis lengviau naudotis;
  • didinti vyriausybių pasitikėjimą kitų ES šalių teisingumo sistemomis.

Migracijos valdymas

ES taip pat siekia daugiau dėmesio skirti migracijai, prieglobsčiui ir saugumui.

Nustatyti šie prioritetai:

  • geriau išnaudoti migracijos teikiamas galimybes, visų pirma sprendžiant visuomenės senėjimo ir mažėjančios darbo jėgos problemą Europoje;
  • mažinti neteisėtą imigraciją, pavyzdžiui, imantis veiksmų prieš tuos, kurie žmones įdarbina nelegaliai;
  • prieglobsčio prašymus tvarkyti taip, kad Europos šalys dalytųsi atsakomybe ir kad būtų padedama, jei kuriai nors šaliai tenka didelė našta. Viena iš idėjų, kurią būtų galima apsvarstyti, – esant ekstremalioms situacijoms prašymus tvarkyti bendrai;
  • rūpintis, kad Europa išliktų atvira ir saugi, bendradarbiaujant teisėsaugos institucijoms ir sprendžiant tokias problemas, kaip elektroniniai nusikaltimai, prekyba žmonėmis ir terorizmas. Būtų galima rengti bendras mokymo programas ir geriau dalytis informacija.

Tolesni veiksmai

Europos Komisijos apžvelgti prioritetai birželį bus aptarti su Europos Parlamentu ir Europos Vadovų Taryba. Galutiniai prioritetai įsigalios nuo gruodžio mėn.

Pranešimas spaudai. Tolesnis ES vidaus reikalų politikos etapas 

Pranešimas spaudai. Europos teisingumo erdvės kūrimas 

Klausimai ir atsakymai. Būsimos ES teisingumo ir vidaus reikalų darbotvarkės English

ES imasi veiksmų apsaugoti teisinę valstybę

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos