Navigációs útvonal

Prioritások az uniós bel- és igazságügy területén a 2020-ig tartó időszakban - 14/03/2014

Útlevél-ellenőrzés repülőtéri szkennerrel © EU

Az elkövetkezendő években az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek a kiépítésére kíván összpontosítani.

Mi szükséges ahhoz, hogy Európa az ott lakók és dolgozók számára nyitott, virágzó és biztonságos térséggé váljon? Az EU szerint ehhez mindenekelőtt a polgárok jogai, a menedékjog és a biztonság terén kell előrelépést elérni.

A jog érvényesülésén alapuló közös térség

A jog érvényesülésén alapuló közös térség megteremtése a Lisszaboni Szerződés egyik kiemelt célja. Az elmúlt 5 év erőfeszítéseinek köszönhetően ma már könnyebben hozzá lehet férni az igazságszolgáltatáshoz és mindenki élni tud a tisztességes eljáráshoz való jogával.

Számos fontos területen, például a szabad mozgás akadályainak felszámolását illetően azonban az EU szerint további célzott intézkedésekre lenne szükség:

  • minden tagállamban működőképes eszközökkel kell gondoskodni arról, hogy az európai jogok ne csak papíron létezzenek;
  • a meglévő szabályozás ésszerűsítésével meg kell könnyíteni a magánszemélyek és a vállalkozások számára, hogy élhessenek jogaikkal;
  • lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a különböző uniós tagállamok kormányai egymás igazságszolgáltatási rendszerei iránt nagyobb bizalommal lehessenek.

A migráció kihívásainak kezelése

A fentiekkel párhuzamosan az EU az eddiginél behatóbban kíván foglalkozni a migrációt, a menekültügyet és a biztonságot érintő kérdésekkel.

Ebben a vonatkozásban a kiemelt területek többek között az alábbiak:

  • a migrációban rejlő lehetőségek jobb kiaknázása, különösen az európai népesség elöregedéséből és a munkaerő zsugorodásából adódó kihívásokkal összefüggésben;
  • az illegális bevándorlás visszaszorítása például a munkavállalókat illegálisan foglalkoztatókkal szembeni fellépéssel;
  • a menedékjog iránti kérelmek feldolgozása oly módon, hogy a felelősséget az uniós tagállamok közösen viseljék, és egymástól segítséget kérhessenek, ha nagy a rájuk nehezedő nyomás. Meg lehetne vizsgálni például annak lehetőségét, hogy szükséghelyzetben közösen dolgozzák fel a kérelmeket.
  • az egyes tagállamok bűnüldöző hatóságainak összefogásával hatékonyabban lehet fellépni a kiberbűnözéssel, az emberkereskedelemmel és a terrorizmussal szemben, hogy Európa nyitott és biztonságos maradjon. Ezen a téren többek között a közös képzési programokon és az információcsere javításán lehet a hangsúly.

A következő lépések

Az Európai Bizottság által körvonalazott prioritásokat az Európai Parlament, és júniusban az Európai Tanács is megvitatja majd. Az egyeztetéseket követően végleges formát öltő prioritások decembertől lépnek életbe.

Sajtóközlemény – A belügyi politika jövőjének kialakítása: a következő szakasz 

Sajtóközlemény – A valódi európai igazságszolgáltatási térség felé 

Kérdések és válaszok – A jövőbeli uniós bel- és igazságügy ütemterve English

Az EU kiáll a jogállamiságért

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek