Cosán nascleanúna

Tosaíochtaí an AE maidir le ceartas agus gnóthaí baile idir seo agus 2020 - 14/03/2014

Déantar pas a sheiceáil faoi scanóir in aerfort © AE

Tá súil ag an AE dul chun cinn a dhéanamh sna blianta beaga amach romhainn ar an Limistéar Eorpach Saoirse, Slándála agus Ceartais.

Cearta na saoránach, tearmann agus slándáil – sin trí cinn de na tosaíochtaí a bheidh ag an AE lena chinntiú go mbeidh an Eoraip oscailte agus sábháilte agus go mbeidh rath uirthi mar áit chónaithe agus mar áit oibre.

Limistéar coiteann ceartais

Ceann de mhórchuspóirí Chonradh Liospóin is ea Limistéar Eorpach Ceartais a chruthú. Tá roinnt dul chun cinn déanta le cúig bliana anuas, m.sh. rochtain níos fearr ar cheartas agus an ceart triail chothrom a fháil.

Mar sin féin, tá dúshláin mhóra fós le sárú, m.sh. bac ar shaorghluaiseacht. Seo moladh an Aontais Eorpaigh:

  • féachaint chuige go mbeidh na huirlisí cuí ar fáil ag na saoránaigh i ngach tír le go mbeidh siad in ann leas a bhaint as cearta chonarthaí na hEorpa ina dtír féin
  • an reachtaíocht mar atá sí faoi láthair a athchóiriú chun éifeachta le go mbeidh sé níos éasca ag daoine agus ag gnólachtaí a gcearta a chleachtadh
  • an mhuinín atá ag rialtais as córais dlí agus cirt na mBallstát eile a mhéadú.

An imirce a láimhseáil

Tá rún ag an AE freisin an comhar idir na Ballstáit a dhlúthú i réimsí na himirce, an tearmainn agus na slándála.

Seo roinnt de na tosaíochtaí a bheidh aige:

  • leas níos fearr a bhaint as na deiseanna a thugann an imirce, go mór mór chun tabhairt faoin dúshlán a thugann daonra atá ag dul in aois agus fórsa oibre atá ag dul i laghad san Eoraip.
  • líon na n-inimirceach mídhleathach a ísliú trí dhaoine a bhfuil oibrithe mídhleathacha fostaithe acu a thabhairt os comhair an dlí, mar shampla.
  • iarratais ar thearmann a phróiseáil sa chaoi is go mbeidh an t-ualach céanna freagrachta ar gach tír san Aontas agus go mbeidh tacaíocht ar fáil do thíortha a bhfuil brú ollmhór orthu. Ar cheann de na roghanna a d'fhéadfaí a mheas tá Ballstáit iarratais a phróiseáil i gcomhar le chéile i gcás éigeandála.
  • comhar a spreagadh idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe an dlí sna Ballstáit éagsúla le go bhféadfaidh siad dul i ngleic níos fearr le dúshláin ar nós na cibearchoireachta, na gáinneála ar dhaoine agus na sceimhlitheoireachta, rud a chinnteoidh go mbeidh an Eoraip oscailte agus sábháilte. Comhchláir oiliúna agus malartú níos fearr faisnéise, sin samplaí de na hiarrachtaí a d'fhéadfaí a dhéanamh.

An chéad chéim eile

Na tosaíochtaí sin a bhfuil cur síos déanta ag an gCoimisiún orthu, déanfar iad a phlé le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle Eorpach i mí an Mheithimh. Tiocfaidh an liosta críochnaitheach de na tosaíochtaí sin i bhfeidhm i mí na Nollag.

Preaseisiúint – Gnóthaí Baile an AE: an chéad chéim eile 

Preaseisiúint – Limistéar Eorpach Ceartais a chruthú 

Ceisteanna & Freagraí – Céard atá i ndán don cheartas agus do ghnóthaí baile? English

Beart á dhéanamh ag an AE leis an smacht reachta a chosaint

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links