Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις με ορίζοντα το 2020 - 14/03/2014

Διαβατήριο ελέγχεται από σαρωτή στο αεροδρόμιο © EΕ

Στα επόμενα χρόνια η ΕΕ επιθυμεί να εστιάσει στην προώθηση του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Οι προτεραιότητες, που καλύπτουν θέματα όπως τα δικαιώματα των πολιτών, το άσυλο και η ασφάλεια, στοχεύουν στο να γίνει η Ευρώπη ένας ανοιχτός, ακμάζων και ασφαλής χώρος διαβίωσης και εργασίας.

Κοινός χώρος δικαιοσύνης

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Συνθήκης της Λισαβόνας . Μεταξύ των επιτευγμάτων των τελευταίων 5 ετών είναι η εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη και η διασφάλιση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Για την αντιμετώπιση των κυριοτέρων προκλήσεων που απομένουν, όπως τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία, η ΕΕ έχει προτείνει να δοθεί έμφαση στα εξής:

  • εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων σε κάθε χώρα για να εφαρμοστούν στην πράξη τα ευρωπαϊκά δικαιώματα
  • εξορθολογισμός της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να καταστούν τα δικαιώματα πιο προσιτά σε πολίτες και επιχειρήσεις
  • ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αρχών στα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης των άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Διαχείριση της μετανάστευσης

Παράλληλα, στόχος της ΕΕ είναι η στενότερη συνεργασία στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και της ασφάλειας.

Οι καθορισθείσες προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

  • καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η μετανάστευση, ιδίως για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού και της μείωσης του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη·
  • μείωση της παράνομης μετανάστευσης, για παράδειγμα, με τη λήψη μέτρων εναντίον εκείνων που απασχολούν παράνομους εργαζομένους·
  • επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου με τέτοιον τρόπο ώστε να μοιράζεται η ευθύνη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να παρέχεται στήριξη όταν η πίεση είναι μεγάλη. Μια ιδέα που θα μπορούσε να διερευνηθεί είναι η από κοινού διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου σε περιόδους έκτακτης·ανάγκης·
  • διατήρηση του ανοιχτού χαρακτήρα και της ασφάλειας της Ευρώπης, μέσω της συνεργασίας των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και τρομοκρατία. Οι σχετικές προσπάθειες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν κοινά προγράμματα επιμόρφωσης και βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι προτεραιότητες, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συζητηθούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Η τελική δέσμη προτεραιοτήτων θα αρχίσει να ισχύει από τον Δεκέμβριο.

Δελτίο Τύπου –Εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ: η επόμενη φάση 

Δελτίο Τύπου — Για έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης 

Ερωτήσεις και απαντήσεις – Η μελλοντική ευρωπαϊκή ατζέντα στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων English

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει το κράτος δικαίου

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι