Sti

EU's prioriteter for retlige og indre anliggender frem til 2020 - 14/03/2014

Et pas kontrolleres i en lufthavnsscanner © EU

I den kommende tid vil EU satse på at skabe et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

EU vil lægge vægt på borgernes rettigheder, asyl og sikkerhed. Målet er et åbent og velstående EU, hvor det er sikkert at bo og arbejde.

Et fælles område med retfærdighed

Et europæisk område med retfærdighed er et af de vigtigste mål i Lissabontraktaten . I de seneste fem år har man bl.a. sikret bedre adgang til domstolene og retten til en retfærdig rettergang.

Men der er stadig visse problemer som f.eks. hindringerne for den frie bevægelighed. Derfor foreslår EU at:

  • sikre, at de enkelte lande har de nødvendige redskaber til at omsætte de europæiske rettigheder i praksis
  • strømline den gældende lovgivning, så privatpersoner og virksomheder bedre kan gøre brug af deres rettigheder
  • forbedre medlemslandenes tillid til de andre landes retssystemer.

Indvandring

EU ønsker også et tættere samarbejde om migration, asyl og sikkerhed.

Man vil bl.a.:

  • gøre bedre brug af de muligheder, som indvandringen giver, især med tanke på den aldrende befolkning og faldende arbejdsstyrke i Europa
  • bekæmpe ulovlig indvandring ved f.eks. at gribe ind over for dem, der beskæftiger illegale arbejdstagere
  • sørge for, at alle EU-landene tager deres del af ansvaret for behandlingen af asylansøgninger og støtte lande, der er under stort pres – en af idéerne er en fælles behandling af asylansøgninger i krisesituationer
  • sikre, at Europa forbliver åbent og sikkert gennem samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, og tage hånd om udfordringer som it-kriminalitet, menneskehandel og terrorisme, f.eks. ved hjælp af fælles uddannelsesprogrammer og bedre udveksling af oplysninger.

Hvad nu?

Europa-Kommissionens forslag skal drøftes med Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd i juni. De endelige prioriteter skal gælde fra og med december.

Pressemeddelelse – EU's indre anliggender: den næste fase 

Pressemeddelelse – mod et europæisk område med retfærdighed 

Spørgsmål og svar – EU's fremtidige prioriteter inden for retlige og indre anliggender English

EU går i aktion for at beskytte retsstaten

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links