Cesta

EU nastínila své priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí do roku 2020 - 14/03/2014

Kontrola pasu skenerem na letišti © EU

EU se chce v příštích několika letech zaměřit na vytváření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Mezi priority EU v této oblasti patří práva občanů, otázky azylu a bezpečnosti. Cílem je zajistit, že Evropa bude i nadále otevřené, prosperující a bezpečné místo k životu i práci.

Společný prostor práva

Jedním z hlavních cílů Lisabonské smlouvy je vytvoření evropského prostoru práva. Za posledních 5 let se například podařilo zlepšit dostupnost právní ochrany a zajistit právo na spravedlivý proces.

K vyřešení hlavních zbývajících problémů (např. překážky volného pohybu) EU navrhuje:

  • zajistit, aby v každé zemi existovaly nezbytné nástroje k tomu, aby se evropská práva plně uplatňovala v praxi
  • zjednodušit stávající právní předpisy, aby byla právní ochrana pro občany i podniky dostupnější
  • zlepšit důvěru vládních institucí v soudní systémy ostatních zemí EU.

Řízení migrace

EU se chce zároveň blíže zaměřit na řešení otázek migrace, azylu a bezpečnosti.

Mezi její priority patří:

  • lépe využívat příležitostí, které migrace nabízí (zejména při řešení problematiky stárnutí obyvatelstva a klesajícího počtu pracovních sil v Evropě)
  • zamezit ilegálnímu přistěhovalectví (například zasahovat proti těm, kteří zaměstnávají nelegální pracovníky)
  • řešit žádosti o azyl tak, aby každá země EU přispěla svým dílem odpovědnosti a v případě vysokého počtu imigrantů existovaly mechanismy podpory (je možné například uvažovat o společném vyřizování žádostí o azyl)
  • zajistit otevřenost a bezpečnost EU prostřednictvím spolupráce donucovacích orgánů při řešení problémů, jako je kyberkriminalita, obchodování s lidmi a terorismus (např. organizací společných výcvikových programů a lepším sdílením informací).

Další kroky

O prioritách navržených Evropskou komisí bude letos v červnu jednat Evropský parlament a Evropská rada. Konečný soubor priorit nabude účinku v prosinci 2014.

Tisková zpráva – Další fáze utváření politik v oblasti vnitřních věcí 

Tisková zpráva – Směrem ke skutečnému evropskému prostoru práva 

Časté otázky – Budoucí program EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí English

Nový nástroj EU k ochraně právního státu

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy