Навигационна пътека

ЕС определя приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи до 2020 г. - 14/03/2014

Проверка на паспорт на скенер на летище © ЕС

През следващите няколко години Съюзът желае да се съсредоточи върху работата по изграждане на европейското пространство на свобода, правосъдие и сигурност.

Посочените приоритети, сред които са гражданските права, предоставянето на убежище и сигурността, имат за цел да се гарантира, че Европа е отворено, проспериращо и безопасно място за работа и живот.

Общо пространство на правосъдие

Създаването на европейско пространство на правосъдие е основна цел на Договора от Лисабон . Сред постиженията през последните 5 години са по-добрият достъп до правосъдие и гарантирането на правото на справедлив съдебен процес.

За да се справи с оставащите предизвикателства, като например пречките пред свободното движение, ЕС предлага насочване на усилията към:

  • гарантиране на наличието във всяка страна от Съюза на необходимите инструменти за превръщане на европейските права в реалност,
  • рационализиране на съществуващото законодателство, за да бъдат правата по-достъпни за гражданите и предприятията,
  • укрепване на доверието на правителствата в съдебните системи на останалите страни от ЕС.

Управление на миграцията

ЕС възнамерява също така да работи в по-тясно сътрудничество по въпросите на миграцията, предоставянето на убежище и сигурността.

Сред определените приоритети са:

  • по-добро използване на възможностите, които предлага миграцията, особено в условията на застаряващо население и намаляване на работната сила в Европа,
  • намаляване на нелегалната имиграция, например чрез действия срещу предприятията, наемащи на работа незаконни работници,
  • обработване на молбите за предоставяне на убежище по начин, по който отговорността се поделя между европейските страни и се предоставя помощ на страните, в които притокът на бежанци е голям. Съвместното обработване на молби в извънредни ситуации е една от възможностите, върху които може да се помисли,
  • гарантиране на отвореността и сигурността на Европа чрез сътрудничество между правоприлагащите органи за преодоляване на предизвикателства като киберпрестъпността, трафика на хора и тероризма. Възможни действия в тази насока са съвместните обучения и по-добрият обмен на информация.

Какво предстои?

Посочените от Европейската комисия приоритети ще бъдат обсъдени с Европейския парламент и Европейския съвет през месец юни. Работата по окончателния набор от приоритети ще започне през декември.

Съобщение за медиите – Вътрешни работи на ЕС: следващата фаза 

Съобщение за медиите – Към европейско пространство на правосъдие 

Въпроси и отговори – Бъдещите програми за правосъдие и вътрешни работи на ЕС English

ЕС защитава върховенството на закона

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки