Sökväg

EU står upp för rättsstatsprincipen - 12/03/2014

Justitiastaty och EU-flaggan © EU

För att se till att EU-länderna följer rättsstatsprincipen inför EU ett varningssystem så att man kan lösa problem på ett tidigt stadium.

Rättsstatsprincipen bidrar till EU:s grundläggande värderingar, t.ex. att alla är lika inför lagen och att myndigheterna utövar sina befogenheter enligt lagen. Det finns redan förfaranden för att hantera länder som ständigt bryter mot den här principen. Enligt artikel 7 i Lissabonfördraget får EU i allvarliga fall tillfälligt upphäva ett lands rösträtt om landet systematiskt bryter mot rättsstatsprincipen.

Med de nya reglerna kan EU nu inleda en dialog med landet i ett tidigare skede för att förhindra att det går så långt. Det kallas ”förfarandet före artikel 7-förfarandet”.

Varning i tre steg

Systemet består av tre steg och bygger på en fortlöpande dialog mellan EU och det berörda landet.

  • Steg 1 – EU samlar information för att avgöra om det föreligger ett systematiskt hot mot rättsstaten. Om det gör det förklarar EU problemen och ger landet möjlighet att svara.
  • Steg 2 – Om problemen inte har lösts i den första fasen utfärdar EU en rekommendation där man beskriver problemen och sätter en frist för när landet ska ha bättrat sig. Rekommendationen är offentlig.
  • Steg 3 – EU följer upp landets åtgärder. Om problemen inte har lösts på ett tillfredsställande sätt kan EU gå vidare med artikel 7-förfarandet.

Tidigare erfarenheter

EU:s rättsstatsprincip har hotats vid flera tillfällen de senaste åren. Två exempel är

  • Frankrikes utvisning av romer 2010
  • hoten mot rättsväsendets oberoende under Rumäniens politiska kris 2012.

Nu får EU ett verktyg för att bättre kunna ingripa vid liknande händelser.

Pressmeddelande – Ram för att säkra rättsstatsprincipen i EU 

Frågor och svar – EU:s framtida politik för rättsliga och inrikes frågor English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar