Navigacijska pot

Ukrepi EU za zaščito načela pravne države - 12/03/2014

Kip Pravice in zastava EU © EU

Evropska unija je uvedla orodje za opozarjanje, ki državam članicam omogoča zgodnje reševanje težav za zagotovitev spoštovanja načela pravne države.

EU že uporablja postopke za obravnavanje držav, ki vztrajno kršijo načela pravne države, ki so predpogoj za zaščito temeljnih vrednot EU. Ta načela zagotavljajo, da se vsi državljani enako obravnavajo pred zakonom in da se pristojnosti javnih organov izvajajo zakonito. Lizbonska pogodba kot najstrožjo kazen v členu 7 omogoča, da EU uvede začasno mirovanje glasovalnih pravic države članice, ki sistematično krši načelo pravne države.

Novi okvir pa bo EU omogočil, da že pred tem ukrepom najprej vzpostavi dialog in tako prepreči stopnjevanje sistemskih tveganj za pravno državo. V primeru sistemske nevarnosti za pravno državo in ne posameznih kršitev bo EU lahko sprožila tako imenovani „postopek pred postopkom iz člena 7“.

Orodje za opozarjanje

Postopek bo imel tri stopnje, ki bo vključeval stalni dialog med EU in zadevno državo članico.

  • 1. stopnja: EU bo zbrala vse ustrezne informacije in ocenila, ali obstaja sistemska nevarnost za pravno državo. Če bo ugotovila, da obstaja, bo državi sporočila svoje pomisleke in ji omogočila, da odgovori na ugotovitve.
  • 2. stopnja: Če zadeva na prvi stopnji ni bila zadovoljivo rešena, bo EU javno izdala priporočilo, v katerem bo navedla ugotovljene težave in državi postavila rok za njihovo odpravo.
  • 3. stopnja: EU bo spremljala sprejete ukrepe države članice. Če država članica ne bo ustrezno ukrepala, lahko EU uporabi katerega od postopkov iz člena 7.

Pretekle izkušnje

Evropska unija se je v zadnjih letih večkrat srečevala z izzivi na področju spoštovanja pravne države, med drugim:

  • vprašanje Romov v Franciji leta 2010 in
  • ogrožanje neodvisnosti sodstva med politično krizo v Romuniji leta 2012.

Nov okvir bo EU omogočil, da bo hitreje in učinkoviteje reševala podobne dogodke.

Sporočilo za medije – Okvir za zaščito načela pravne države v Evropski uniji  

Pogosta vprašanja v zvezi z načrtovanimi ukrepi EU na področju pravosodja in notranjih zadev English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave