Kruimelpad

EU gaat rechtsstaat beter beschermen - 12/03/2014

Vrouwe Justitia en de Europese vlag © EU

De EU komt met een procedure om al in een vroeg stadium tot een oplossing te komen als EU-landen de beginselen van de rechtsstaat overtreden.

Er bestaan al manieren om een EU-land tot de orde te roepen bij stelselmatige overtreding van de regels van de rechtsstaat, d.w.z. de rechtsbeginselen waarmee de fundamentele waarden van de EU worden gehandhaafd zodat bijvoorbeeld alle burgers voor de wet gelijk zijn en de overheid zich aan de regels van de wet houdt. In het ergste geval kan de EU zo'n land op grond van artikel 7 van het Verdrag van Lissabon het stemrecht ontnemen.

Om te voorkomen dat het zover komt, geeft het nieuwe kader de EU de mogelijkheid om al veel eerder met zo'n land in dialoog te gaan. Deze zogenaamde "pre-artikel 7-procedure” wordt opgestart wanneer er sprake is van systematisch inbreuk op de rechtsorde. Zij is niet bestemd voor incidentele gevallen.

Waarschuwingsinstrument

De procedure telt drie fasen waarin een permanente dialoog wordt gevoerd tussen de EU en het betrokken land.

  • Fase 1: de EU verzamelt informatie om te bepalen of er sprake is van systematische bedreiging van de rechtsorde. In dat geval zal de EU haar bezorgdheid overbrengen en het land de gelegenheid te geven te reageren.
  • Fase 2: als de eerste fase niet tot een oplossing leidt, doet de EU een aanbeveling, waarin zij de problemen opsomt en een termijn stelt waarbinnen het land deze moet oplossen.
  • Fase 3: de EU ziet toe op de stappen die het aangeschreven land zet. Als het de problemen niet kordaat aanpakt, volgt alsnog een artikel 7-procedure.

Ervaringen

De EU is in de afgelopen jaren herhaaldelijk geconfronteerd met inbreuken op de beginselen van de rechtsstaat, bijvoorbeeld

  • de Roma-crisis in Frankrijk van 2010 en
  • de bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak tijdens de politieke crisis in Roemenië van 2012.

Het nieuwe kader geeft de EU een handvat om in zulke gevallen doeltreffender en efficiënter te reageren.

Persbericht – Kader voor het waarborgen van de rechtsstaat in de EU 

Vragen en antwoorden – De agenda voor het EU-beleid voor justitie en binnenlandse zaken English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links