Navigācijas ceļš

ES rīkojas, lai aizsargātu tiesiskumu - 12/03/2014

Temīda un ES karogs © ES

Ieviešot agrīnas brīdināšanas rīku, kas problēmas palīdzēs risināt laicīgi, ES gādā, lai dalībvalstis ievērotu tiesiskuma principus.

Jau ieviestas procedūras, kā vērsties pret valstīm, kas sistēmiski apdraud tiesiskumu, proti, tiesību principus, kuru mērķis ir aizsargāt ES pamatvērtības (piemēram, principu, ka visi iedzīvotāji likuma priekšā ir vienlīdzīgi un ka valsts vara ir jāīsteno likumīgi). Vissmagākajos gadījumos Lisabonas līguma 7. pants ES ļauj dalībvalstij uz laiku atņemt balsstiesības, ja tā regulāri pārkāpj tiesiskuma principus.

Tomēr jaunais regulējums dos ES iespēju ar attiecīgo valsti vispirms sākt dialogu, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos tik tālu. Šo dialogu, ko sauc arī par 7. panta iepriekšēju procedūru, sāks, ja pastāvēs sistēmisks tiesiskuma apdraudējums (nevis atsevišķi pārkāpumi).

Brīdināšanas rīks

Sistēmā paredzēti trīs posmi, kuros notiek nepārtraukts dialogs starp ES un attiecīgo valsti.

  • 1. posmā ES ievāks informāciju, lai novērtētu, vai ir sistēmiski draudi tiesiskumam. Ja tādi draudi pastāv, ES attiecīgajai valstij paudīs savas bažas un dos iespēju atbildēt uz šo viedokli.
  • 2. posmā, ja situāciju nebūs izdevies atrisināt jau pirmajā posmā, ES izdos attiecīgajai dalībvalstij adresētu ieteikumu, kurā tā norādīs problēmas un ieteiks valstij konkrētā termiņā tās atrisināt.
  • 3. posmā ES uzraudzīs dalībvalsts veiktos pasākumus. Ja problēmas nebūs atrisinātas pienācīgi, ES varēs izmantot kādu no LES 7. pantā paredzētajiem mehānismiem.

Līdzšinējā pieredze

ES pēdējos gados vairakkārt ir bijušas situācijas, kad tiesiskums apdraudēts, piemēram:

  • romu krīze Francijā 2010. gadā un
  • tiesu varas neatkarības apdraudējums Rumānijā 2012. gada politiskās krīzes laikā.

Šis jaunais regulējums ES dod rīkus, ar kuriem šādas problēmas risināt efektīvāk.

Paziņojums presei par jaunu regulējumu tiesiskuma nodrošināšanai Eiropas Savienībā 

Jautājumi un atbildes – ES nākotnes plāni tiesiskuma un iekšlietu jomā English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites