Naršymo kelias

ES imasi veiksmų apsaugoti teisinę valstybę - 12/03/2014

Teisingumo deivės statula ir Europos vėliava © ES

ES imasi veiksmų užtikrinti, kad ES šalys laikytųsi teisinės valstybės principų: diegia įspėjimo mechanizmą, kad problemas būtų galima išspręsti anksti.

Jau įdiegtos procedūros, ką daryti su šalimis, kurios nuolat pažeidinėja teisinės valstybės principus, t. y. teisės principus, sudarančius sąlygas puoselėti ES pagrindines vertybes. Pavyzdžiui, jais užtikrinama, kad visi piliečiai būtų lygūs prieš įstatymą ir kad viešosiomis galiomis būtų naudojamasi teisėtai. Kraštutiniu atveju Lisabonos sutarties 7 straipsniu ES leidžiama sustabdyti šalies balsavimo teises, jei sistemingai ardomi teisinės valstybės pagrindai.

Tačiau pasitelkusi naująsias teisines priemones ES galės pradėti dialogą su šalimi ankstesniame etape, kad būtų išvengta šitokio padėties pablogėjimo. Tai vadinama „procedūra iki 7 straipsnio taikymo“. Ji bus pradėta taikyti, kai tik kils teisinės valstybės principų užtikrinimo sisteminio sutrikimo grėsmė, bet ne atskirų pažeidimų atvejais.

Įspėjimo mechanizmas

Sistemą sudarys 3 etapai, kuriais vyks nuolatinis ES ir atitinkamos šalies dialogas.

  • 1 etapas. ES surinks informaciją, kad nustatytų, ar kyla sisteminė grėsmė teisinei valstybei. Jei tokia grėsmė kyla, ES pareikš savo susirūpinimą ir suteiks šaliai galimybę atsakyti.
  • 2 etapas. Jei pirmajame etape klausimai neišsprendžiami, ES paskelbs rekomendaciją, kurioje nurodys problemas ir šaliai nustatys terminą, iki kurio ji turi padėtį pagerinti.
  • 3 etapas. ES stebės veiksmus, kurių imasi šalis. Jei atitinkamos problemos nebus deramai sprendžiamos, ji gali pasinaudoti 7 straipsnio procedūromis.

Ankstesnė patirtis

Pastaraisiais metais keletą kartų ES kilo sunkumų, susijusių su teisinės valstybės principais, pavyzdžiui:

  • 2010 m. Prancūzijos romų krizė ir
  • pavojus teisminių institucijų nepriklausomumui per 2012 m. Rumunijos politinę krizę.

Naująja sistema ES suteikiama priemonių, kuriomis naudojantis į tokius įvykius galima reaguoti veiksmingiau ir efektyviau.

Pranešimas spaudai. Teisinės priemonės teisinės valstybės principams ES apsaugoti 

Klausimai ir atsakymai. Būsimos ES teisingumo ir vidaus reikalų darbotvarkės English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos