Navigacijski put

EU poduzima mjere za zaštitu vladavine prava - 12/03/2014

Kip Pravde i europska zastava © EU

EU poduzima mjere kako bi osigurao da države članice poštuju vladavinu prava i u tu svrhu uvodi „instrument upozorenja” kako bi se problemi mogli riješiti u ranoj fazi.

Već su uspostavljeni postupci za rješavanje problema država članica koje uporno krše vladavinu prava – pravnih načela kojima se omogućuje poštovanje temeljnih vrijednosti EU-a, npr. osiguranje jednakosti svih građana pred zakonom i zakonitog izvršenja javnih ovlasti. U krajnjem slučaju člankom 7. Ugovora iz Lisabona omogućava se da EU suspendira pravo glasovanja određene države članice ako je došlo do sustavnog sloma vladavine prava.

No u novom okviru EU-u će se omogućiti da s dotičnom državom pokrene dijalog u ranoj fazi i tako spriječi daljnju eskalaciju problema. Taj postupak poznat je kao „postupak prije članka 7.” te će se pokrenuti svaki put kada prijeti opasnost od sustavnog sloma vladavine prava, no neće se primjenjivati za pojedinačna kršenja.

Instrument upozorenja

Taj sustav sastoji se od 3 faze tijekom kojih se odvija stalan dijalog između EU-a i dotične države članice.

  • Faza 1.: EU prikuplja informacije kako bi utvrdio postoji li sustavna prijetnja vladavini prava. Ako se uspostavi da ona postoji, EU ističe svoje razloge za zabrinutost i pruža mogućnost dotičnoj državi da na njih odgovori.
  • Faza 2.: ako ta situacija nije riješena u prvoj fazi, EU objavljuje preporuku u kojoj navodi probleme koji postoje, a dotičnoj državi članici daje rok za njihovo rješavanje.
  • Faza 3.: EU prati mjere koje ta država članica poduzima. Ako se dotični problemi ne riješe na odgovarajući način, EU može primijeniti postupak iz članka 7.

Iskustva iz prošlosti

EU je posljednjih godina nekoliko puta bio suočen s izazovima u području vladavine prava, uključujući

  • krizu povezanu s Romima u Francuskoj 2010. i
  • prijetnje neovisnosti sudstva tijekom političke krize u Rumunjskoj 2012.

Zahvaljujući novom okviru EU ima instrumente za učinkovitiji odgovor na takve događaje.

Priopćenje za tisak – okvir za zaštitu vladavine prava u EU-u 

Budući planovi EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova English

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice