Cosán nascleanúna

Beart á dhéanamh ag an AE leis an smacht reachta a chosaint - 12/03/2014

Dealbh den Cheartas agus bratach na hEorpa © AE

Tá beart á dhéanamh ag an AE lena chinntiú go gcloífidh na Ballstáit leis an smacht reachta — tá "uirlis rabhaidh" á tabhairt isteach aige le go réiteofar fadhbanna a luaithe is féidir.

Tá nósanna imeachta ann cheana chun déileáil le tíortha a sháraíonn an smacht reachta (forlámhas an dlí) — na prionsabail dlí a fhágann go gcosnaítear bunluachanna an AE, m.sh. féachaint go gcaitear go comhionann le gach saoránach os comhair an dlí agus go gcuirtear cumhachtaí poiblí i bhfeidhm de réir an dlí. Is é an chumhacht is géire a thugann Airteagal 7 de Chonradh Liospóin don AE gur féidir leis cearta vótála tíre a chur ar fionraí más léir gur theip ar an tír sin arís agus arís eile déanamh de réir an smachta reachta.

Fágfaidh an creat nua go mbeidh an AE in ann dul chun cainte leis an tír sin ag céim níos luaithe sa phróiseas, féachaint le nach mbeidh gá dul i dtuilleamaí Airteagal 7. "Nós imeachta roimh Airteagal 7" a thabharfar ar an nós imeachta nua sin agus tionscnófar é aon uair atá baol ann go dtiocfadh cliseadh sistéamach chun cinn sa smacht reachta, seachas i gcás sárú aonair ar leith.

Uirlis rabhaidh

Beidh trí chéim ar leith sa chóras sin fad agus a bheidh cainteanna ar siúl idir an AE agus an tír féin.

  • Céim 1: déanfaidh an AE faisnéis a bhailiú lena chinneadh an bhfuil nó nach bhfuil baol sistéamach ann don smacht reachta. Má chinneann sé go bhfuil a leithéid sin de bhaol ann, cuirfidh sé an imní atá air in iúl don tír sin agus tabharfaidh sé seans di aghaidh a thabhairt ar an gcás.
  • Céim 2: mura réitíonn an tír na fadhbanna sa chéad chéim, déanfaidh an AE moladh a eisiúint go poiblí. Déanfaidh sé cur síos sa mholadh sin ar na fadhbanna agus leagfaidh sé síos spriocdháta faoina mbeidh ar an tír sin an cás a fheabhsú.
  • Céim 3: déanfaidh an AE monatóireacht ar na bearta uile a bheidh déanta an tír. Mura ndéileálfar leis na fadhbanna sin go cuí, beidh an AE in ann dul i muinín nósanna imeachta Airteagal 7.

An taithí go dtí seo

Cuireadh dúshlán faoin AE roinnt uaireanta le blianta beaga anuas maidir le sárú an smachta reachta, m.sh.:

  • gníomhartha na Fraince in aghaidh na Romach in 2010 agus
  • an baol do neamhspleáchas na mbreithiúna sa Rómáin le linn ghéarchéim pholaitiúil na tíre sin in 2012.

Fágfaidh an creat nua seo go mbeidh na huirlisí cuí ag an AE chun déileáil lena leithéidí sin de chásanna ar shlí níos éifeachtaí.

Preaseisiúint – creat chun an smacht reachta a chosaint san AE 

Ceisteanna & Freagraí – An méid atá i ndán do chláir oibre ceartais agus gnóthaí baile an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links