Navigatsioonitee

EL võtab meetmeid õigusriigi kaitseks - 12/03/2014

Õigluse jumalanna ja Euroopa lipp © EU

EL võtab meetmeid tagamaks, et ELi liikmesriigid järgivad õigusriigi põhimõtteid, kehtestades selleks nn hoiatamisvahendi, mis aitab lahendada probleeme juba varakult.

Menetlus pidevalt õigusriigi põhimõtteid rikkuvate liikmesriikidega tegelemiseks on olemas. Õigusriigi põhimõtted toetavad ELi põhiväärtusi, näiteks tagatakse kõigi kodanike ühetaoline kohtlemine seaduse poolt ning avaliku võimu õiguspärane rakendamine. Õigusriigi põhimõtete süstemaatilise rikkumise korral on kõige karmimaks meetmeks vastavalt Lissaboni lepingu artiklile 7liikmesriigi hääleõiguse peatamine.

Uus raamistik annaks ELile võimaluse alustada dialoogi liikmesriigiga varasemas etapis, et aidata vältida olukorra arenemist sellisele tasemele. Artikli 7 kohase menetluse eelne menetlus käivitatakse siis, kui tekib õigusriigi põhimõtete süsteemse rikkumise oht, mitte üksikute rikkumiste puhul.

Hoiatamisvahend

Protsess koosneb kolmest etapist, hõlmates pidevat dialoogi ELi ja asjaomase liikmesriigi vahel.

  • 1. etapp: EL kogub teavet, et määrata kindlaks, kas on olemas süsteemne oht õigusriigi põhimõtetele. Kui see on olemas, siis väljendab EL oma muret ning annab liikmesriigile võimaluse vastata.
  • 2. etapp: kui probleem ei saanud 1. etapis lahendust, siis esitab EL avalikult soovituse, osundades probleemile ning määrates tähtaja selle lahendamiseks.
  • 3. etapp: EL jälgib liikmesriigi võetud meetmeid. Kui asjaomaste probleemidega ei tegeleta adekvaatselt, võidakse kasutada artiklis 7 sätestatud menetlust.

Varasemad kogemused

EL on viimastel aastatel kogenud korduvalt õigusriigi põhimõtete järgimisega seotud probleeme:

  • romade kriis Prantsusmaal 2010. aastal ja
  • oht kohtusüsteemi sõltumatusele Rumeenia poliitilise kriisi ajal 2012. aastal.

Uue raamistikuga antakse ELile vahendid, et reageerida sellistele sündmustele tulemuslikumalt ja tõhusamalt.

Pressiteade – Euroopa Komisjon esitleb õigusriigi põhimõtete kaitse raamistikku 

Küsimused ja vastused: ELi justiits- ja siseküsimuste tegevuskava tulevik English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad