Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει το κράτος δικαίου - 12/03/2014

Η Θέμις και η ευρωπαϊκή σημαία © ΕΕ

Η ΕΕ θεσπίζει ένα "εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης" για να διασφαλίσει τον σεβασμό του κράτους δικαίου στις χώρες της ΕΕ και να συμβάλει στην έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Έχουν ήδη θεσπιστεί διαδικασίες για τις περιπτώσεις που κάποιο κράτος μέλος παραβιάζει συστηματικά το κράτος δικαίου—τις αρχές εκείνες του δικαίου που επιτρέπουν την προάσπιση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, π.χ. την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών από τον νόμο και τη νομότυπη άσκηση της δημόσιας εξουσίας. Για τις χειρότερες περιπτώσεις, το άρθρο 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας επιτρέπει στην ΕΕ να άρει τα δικαιώματα ψήφου ενός κράτους μέλους όταν αυτό παραβιάζει συστηματικά τις αρχές του κράτους δικαίου.

Με το νέο πλαίσιο, η ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να ξεκινά διάλογο με το οικείο κράτος μέλος σε πρώιμο στάδιο, ώστε να αποφεύγεται η επιδείνωση της κατάστασης. Η λεγόμενη "διαδικασία που προηγείται της διαδικασίας του άρθρου 7" θα ακολουθείται όταν υπάρχει κίνδυνος για συστηματική παραβίαση του κράτους δικαίου και όχι για μεμονωμένες παραβιάσεις.

Μηχανισμός προειδοποίησης

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 3 στάδια, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΕΕ και το οικείο κράτος μέλος θα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο.

  • Στάδιο 1: η ΕΕ συγκεντρώνει πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσει αν υφίσταται συστημική απειλή κατά του κράτους δικαίου. Εφόσον καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, η ΕΕ εξηγεί τον προβληματισμό της και δίνει στο κράτος μέλος τη δυνατότητα να απαντήσει.
  • Στάδιο 2: εάν τα ζητήματα δεν επιλυθούν στο πρώτο στάδιο, η ΕΕ απευθύνει δημοσίως σύσταση στο κράτος μέλος, αναφέροντας τα προβλήματα και θέτοντας στο κράτος μέλος προθεσμία για να προβεί σε βελτιώσεις.
  • Στάδιο 3: η ΕΕ παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος μέλος. Εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με ικανοποιητικό τρόπο, η ΕΕ μπορεί να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 7.

Προηγούμενες περιπτώσεις

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αρκετά προβλήματα σχετικά με το κράτος δικαίου, όπως

  • η κρίση με τους Ρομά το 2010 στη Γαλλία και
  • οι απειλές για την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών κατά την πολιτική κρίση του 2012 στη Ρουμανία.

Το νέο πλαίσιο δίνει στην ΕΕ τα εργαλεία που χρειάζεται για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα σε τέτοιες προκλήσεις.

Δελτίο Τύπου: Πλαίσιο για την προάσπιση του κράτους δικαίου στην ΕΕ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις – Η μελλοντική ευρωπαϊκή ατζέντα στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι