Sti

EU går i aktion for at beskytte retsstaten - 12/03/2014

Retfærdigheden og EU's flag © EU

EU tager affære for at sikre, at EU-landene overholder loven ved at indføre en "varslingsmekanisme", så problemerne kan tages i opløbet.

Der findes allerede procedurer for lande, der konsekvent krænker retsstaten – de retsprincipper, der understøtter EU's grundlæggende værdier, f.eks. at alle borgere er lige for loven, og at offentlig myndighed udøves inden for loven. I yderste konsekvens giver artikel 7 i Lissabontraktaten mulighed for at suspendere et lands stemmeret, hvis der er tale om et systematisk sammenbrud i retsstaten.

Det nye system giver imidlertid EU mulighed for at åbne for samtaler med landet tidligere, så det kan forebygges, at situationen udvikler sig så langt. Proceduren udløses, når der er fare for et systematisk sammenbrud i retsstaten, ikke ved individuelle overtrædelser.

Varsling

Systemet kommer til at bestå af 3 faser, der alle omfatter løbende dialog mellem EU og det pågældende land.

  • Fase 1: EU indsamler oplysninger for at fastslå, om der foreligger en systematisk trussel mod retsstaten. Hvis det er tilfældet, giver EU udtryk for sine betænkeligheder og giver landet mulighed for at reagere.
  • Fase 2: Hvis problemerne ikke er løst i første fase, vil EU offentligt udsende en meddelelse, som kortlægger problemerne og fastsætter en frist, som landet skal have skabt forbedringer inden for.
  • Fase 3: EU overvåger, hvilke skridt landet har taget. Hvis problemerne ikke løses ordentlig, kan EU gå videre med procedurerne i artikel 7.

Tidligere erfaringer

I de seneste år har EU ved flere lejligheder stået over for problemer med retsstaten, bl.a.:

  • Frankrigs roma-krise i 2010 og
  • truslen mod domstolenes uafhængighed under den politiske krise i Rumænien i 2012.

Det nye system giver EU mulighed for at reagere effektivt og konsekvent på sådanne begivenheder.

Pressemeddelelse – ramme til beskyttelse af retsstaten i EU 

Q&A – EU's fremtidige prioriteter inden for retlige og indre anliggender English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links