Cesta

Nový nástroj EU k ochraně právního státu - 28/01/2014

Socha spravedlnosti a evropská vlajka © EU

EU podniká kroky k tomu, aby členské státy EU dodržovaly zásady právního státu, a zavádí nový nástroj, který má pomoci včas vyřešit případné problémy.

V současné době již existují postupy, jejichž pomocí se řeší situace, kdy země opakovaně porušují zásady právního státu, tj. právní principy, které umožňují dodržování základní hodnot EU, např. zásada, že mají všichni občané stejné postavení před zákonem nebo že veřejné orgány vykonávají svou pravomoc podle zákona. Článek 7 Lisabonské smlouvy stanoví, že zemi, v níž existuje systémové ohrožení zásad právní státu, mohou být v krajním případě pozastavena hlasovací práva.

Nicméně nový rámec umožní EU, aby s takovou zemí zahájila již v dřívější fázi dialog, aby se předešlo eskalaci problému. Tento postup, známý rovněž jako „postup před použitím článku 7", se použije vždy, když hrozí systémové porušení zásad právního státu, spíše než v případě jednotlivých porušení.

Nástroj včasného varování

Nový systém se bude skládat ze 3 fází zahrnujících stálý dialog mezi EU a příslušnou zemí.

  • Fáze č. 1: EU shromáždí informace s cílem určit, zda hrozí systémové porušení právního státu. Pokud dojde k závěru, že ano, upozorní na své obavy a dá zemi příležitost reagovat.
  • Fáze č. 2: Pokud se situaci nepodaří vyřešit v první fázi, EU vydá a zveřejní doporučení, v němž dané problémy popíše a stanoví termín, do kdy musí země situaci zlepšit.
  • Fáze č. 3: EU bude sledovat pokrok, kterého daná země dosáhla. Jestliže země problémy neřeší odpovídajícím způsobem, lze použít postup podle článku 7.

Dosavadní zkušenosti

V posledních letech musela EU řešit porušování zásad právního státu několikrát, například

  • situaci Romů ve Francii v roce 2010
  • nebo ohrožení nezávislosti soudů během politické krize v Rumunsku v roce 2012.

Nový rámec dává EU možnost reagovat na takové události účinněji a hospodárněji.

Tisková zpráva — Evropská komise schválila nový postup na ochranu právního státu v Evropské unii  

Časté otázky — Budoucí program EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy