Sökväg

Europadagen för lika lön – fler insatser behövs - 28/02/2014

Man som tar en stor pengapåse från en pall och kvinna som sträcker sig efter en liten påse högt upp © EU

För andra året i rad infaller Europadagen för lika lön den sista dagen i februari för att visa att kvinnorna arbetar gratis två månaderna om året, om man jämför med männens löner.

Löneklyftan mellan könen har i stort sett varit konstant de senaste åren och ligger på cirka 16 procent i EU.

Små förbättringar

Sedan Europadagen för lika lön infördes 2011 har löneklyftan minskat marginellt från 17,5 procent till 16,4 procent.

År 2011 inföll dagen den 5 mars för att uppmärksamma att kvinnorna arbetade gratis de första 65 dagarna 2010. Den andra dagen inföll den 2 mars 2012 och den tredje den 28 februari 2013.

Den lilla förbättring som setts de senaste fyra åren beror dock främst på att lågkonjunkturen drabbat vissa mansdominerade sektorer hårdare, till exempel bygg- och tillverkningsindustrin, och inte på att kvinnorna har fått högre löner.

Hinder för lika lön

Andra faktorer som har dämpat utvecklingen av kvinnors löner och arbetsvillkor är den bristande insynen i lönesystemen och att den rättsliga definitionen av ”likvärdigt arbete” inte är tillräckligt tydlig.

En ny rapport om tillämpningen av EU:s regler om lika behandling av kvinnor och män pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) visar att arbetstagarna ofta inte får den information de behöver för att kunna begära lika lön. De känner till exempel inte alltid till lönenivån för olika yrkeskategorier.

Med bättre insyn kan man lättare jämföra lönerna och se vad andra anställda tjänar.

Kommissionen arbetar nu på ett initiativ som ska bidra till att främja lika lön för lika arbete – en grundprincip för EU.

Pressmeddelande: Löneklyftan mellan könen ligger kvar på 16,4 % i Europa

Löneklyftan mellan könen

Jämställdhet lönar sig Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar