Navigačný riadok

Deň rovnosti v odmeňovaní upozorňuje na potrebu riešenia rodovej nerovnosti - 28/02/2014

Muž naťahujúci sa za veľkým vakom peňazí, ktorý visí nad stolčekom, a žena siahajúca po malom vrecku vysoko nad ňou. © EÚ

Európsky deň rovnosti v odmeňovaní už druhý rok po sebe pripadá na posledný februárový deň, čo ukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na výrazný rozdiel v odmene za prácu ženy skutočne pracujú prvé 2 mesiace v roku zadarmo.

Priemerný rozdiel v príjmoch sa v posledných rokoch takmer vôbec nezmenil a v Európe naďalej dosahuje približne 16 %.

Mierne klesajúci trend

Od zavedenia Dňa rovnosti v odmeňovaní v roku 2011 sa podarilo len minimálne znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov – zo 17,5 % na 16,4 %.

V roku 2011 sa tento deň uskutočnil 5. marca, čím sa poukázalo na skutočnosť, že ženy pracovali „bezplatne“ počas prvých 65 dní roku 2010. Druhý deň sa uskutočnil 2. marca 2012 a tretí 28. februára 2013.

Mierne zlepšenie za posledné 4 roky je však vo veľkej miere spôsobené tým, že hospodársky pokles mal väčší vplyv na niektoré typicky mužské odvetvia, ako je stavebníctvo alebo strojárstvo, a nie z dôvodu nárastu príjmov žien.

Odstránenie prekážok rovnakého odmeňovania

Medzi ďalšie faktory, ktoré brzdili zlepšenie platov žien a pracovných podmienok, patrí nedostatok transparentnosti v mzdových systémoch a nejasné právne vymedzenie práce rovnakej hodnoty.

Z nedávnej správy o vykonávaní pravidiel EÚ v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi pdf - 82 KB [82 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) vyplýva, že pracovníci často nemajú dostatočné informácie, ktoré by im umožnili úspešne žiadať o rovnakú mzdu. Medzi ne patrí prístup k informáciám o mzdových úrovniach rôznych kategórií zamestnancov.

Väčšia transparentnosť v tejto oblasti by umožnila obetiam diskriminácie v odmeňovaní jednoduchšie sa porovnať s pracovníkmi opačného pohlavia.

Komisia v súčasnosti pracuje na novej iniciatíve a dúfa, že táto iniciatíva pomôže presadiť zásadu rovnakej odmeny za rovnakú prácu, ktorá je jedným zo základných princípov EÚ.

Tlačová správa: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v Európe zostáva na úrovni 16,4 %

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov

Prečo sa oplatí rovnosť Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy